Alhambra

4.50 průměr hlasování (hodnocení: 86%) - 2 hlasování

Mistři stavitelé v celé Evropě a Arábii chtějí předvést své umění. Zaměstnejte ty nejvhodnější týmy stavitelů a dbejte na to, abyste měli vždy dostatek správné měny. Protože ať už se jedná o kameníky ze severu nebo zahradníky z jihu, všichni chtějí pořádnou mzdu a trvají na své “rodné” měně. S jejich pomocí lze stavět věže, rozkládat zahrady, stavět pavilony a arkády a budovat paláce a komnaty.

Hra obsahuje: 6 startovních dlaždic s fontánou, 54 stavebních dlaždic s 6 odlišnými stavbami a barvami (modrá, červená, hnědá, zelená, bílá a fialová), 1 deska stavebního trhu, 1 bodovací deska, 12 barevných označovačů, 108 karet peněz 4 druhů a barev (modrá, zelená, oranžová a žlutá) různých hodnot, 2 bodovací karty, 6 rezervních ploch, 1 látkový pytlík

Hráči se stávají staviteli, kteří se snaží postavit svoji velkolepou alhambru. Plátí si stavění budov z různých zemí za měnu odpovídající tamní měně dělníků. Je však důležité stavět s rozmyslem a dbát i na ohraničující zeď kolem alhambry. Hráč, který po třech kolech získá nejvíce bodů za největší počet budov určitých barev a nejdelší zeď, je vítězem.

Setup: Na stůl se položí deska trhu a bodovací deska. Každý hráč obdrží jednu startovní dlaždici fontány, na kterou položí označovač v jeho zvolené barvě. Druhý položí na bodovací desku. Dále obdrží rezervní plochu. Zbytek dlaždic se dá do pytlíku, zamíchá a poté se náhodně vytáhnou čtyři a položí se na desku trhu. Z karet vytáhněte bodovací karty, zatímco peníze zamícháte. Každý hráč nyní obdrží startovné, které se provádí viditelně, a dělá se tak, že hráč otáčí karty peněz tak dlouho, dokud jejich součet nedosahuje, či nepřesahuje, hodnotu dvacet. Poté se na stůl otočí čtyři karty peněz. Zbytek peněz se rodělí na pět přibližně stejných balíčků. Do druhého z nich umístěte bodovací kartu A a do čtvrtého kartu B. Balíčky pak dejte na sebe.

Hráč ve svém tahu musí provést jednu ze tří možností. Vzít si peníze, koupit a umístit stavební dlaždici a nebo přestaqvět alhambru. Hráč si smí vzít jakoukoliv kartu peněz anebo i více, pokud ale jejich součet není vyšší než pět. Poté se doplní počet viditelných karet opět na čtyři.

Budovy se kupují z trhu a jejich cena odpovídá čísle na dlaždici a zároveň druhu peněz, který je na trhu vyobrazen. Drobné za přeplácení se nevrací. Pokud však zaplatí přesně, získává další tah. To je možné řetězit maximálně pětkrát, anebo do doby, než přeplatí, nebo si vybere jinou možnost v tahu. Prázdná místa dlaždic na trhu se doplňují až na konci celého tahu hráče. Při pokládání dlaždic má hráč na výběr ze dvou možností. Buď budovu postaví (přidá k alhambře) nebo si ji uloží na rezervní plochu. Na ploše smí být libovolný počet dlaždic. Avšak pozor, bodují se pouze dlaždice, které jsou postaveny v alhambře. Je tedy třeba stavět pokud možno co nejrychleji.

Stavění v alhambře se musí řídit těmito pravidly. Všechny budovy musí být orientovány stejným směrem, přiléhající strany dlaždic musí být stejné (zeď na zeď), do všech dlaždic musí být možno “dojít” ze startovní fontány, každá dlaždice musí mít alespoň jednu stranu společnou s jinou dlaždicí a nová dlaždice nesmí být umístěna tak, že mezi dlaždicemi vznikne uzavřené volné místo.

Přestavení Alhambry představuje jednu z těchto tří možností. Buď vezmete dlaždici z rezervní plochy a přidáte ji k alhambře, nebo vezmete dlaždici z alhambry a dáte ji na svou rezervní plochu, a nebo vyměníte dlaždici v alhambře za dlaždici z rezervní plochy, přičemž nová dlaždice musí být umístěna na stejné místo a musí dodržovat pravidla stavění. Nelze přestavovat startovní dlaždici.

Hra má tři kola, kdy první kolo končí vytažením bodovací karty A z balíčku peněz a druhé kolo končí vytažením bodovací karty B. Třetí kolo končí, jakmile není možné doplnit prázdné místo na trhu budov. Bodování probíhá přesně podle bodovacích karet a bere se na ohled počet postavených budov každé barvy zvlášť. Ve druhém kole dostávají body dva hráči s nejvyšším počtem, v případě remízi mezi nimi se body sečtou a rozdělí mezi ně. Stejně jako za budovy se každé kolo boduje také nejdelší zeď. Ta musí být spojitá a nepočítají se vnitřní zdi (tedy dvouzeď, která stejně pokračuje dále). Počítají se pouze body z jedné a to nejdelší zdi.

Read More

Napsat komentář