ARTBOX

0.00 průměr hlasování (hodnocení: 0%) - 0 hlasování

“Házejte kostkami zobrazující různé tvary a následně kreslete dané obrázky pouze s pomocí těchto tvarů. Kdo dokáže nakreslit svoje slovo nejvěrněji?”

Hra obsahuje: 8 zástěn, přesýpací hodiny, notes s listy na zapisování, 8 obyčejných tužek, 4 hrací kostky s vyobrazenými různými tvary, 24 žetonů vítězných bodů, dvě části složitelné číselné lišty, 4 karty možných tvarů, 8 žetonů pořadí a 100 kartiček se slovy

Setup: Každému hráči dejte jednu zástěnu, tužku a několik listů z notesu. Složte do sebe číselnou lištu uprostřed stolu. Někde pod ni dejte karty možných tvarů, zamýchaný balíček všech slov, tolik žetonů pořadí, kolik je hráčů, hromádku vítězných žetonů, hrací kostky a přesýpací hodiny. Náhodně určete začínajícího hráče.

Hra se dělí na kola se čtyřmi částmi. 1) Přípravou, 2) Vytvořením, 3) Identifikováním a 4) Vyhodnocením. 1) Každý hráč dostane dvě karty slov. Tajně si jednu z nich vybere a druhou odloží lícem dolů na společnou odhazovací hromádku. Poté, co si všichni takto vybrali, začínající hráč hodí kostkami. 2) Listy z notesu se dělí na přední a zadní stranu. Na přední stranu nyní nakreslí za pomocí tvarů, které padli na kostce slovo, které si vybral na začátku hry. Všichni musí použít přesně čtyři tvary a přesně ty, které jsou na kostkách. První hráč, který je hotov s kreslením položí tužku před svou zástěnu a vezme si první žeton pořadí. Takto to pokračuje s ostatními hráči, dokud všichni nemají jeden žeton. Od doby, kdy si vezmete žeton, již nesmíte měnit svůj obrázek. 3) Všichni hráči nyní předají svoje nákresy začínajícímu hráči lícem dolů. Ten je tajně zamýchá spolu se svým obrázkem a poté náhodně vyskládá lícem nahoru k číslům na číselné liště, tzn. že jeden obrázek odpovídá číslu 1, jiný číslu 2 atp. Následně všichni hráči předají svá slova lícem dolů začínajícímu hráči. Ten k nim obdobně přidá tajně svoje slovo a pak následně i další slova z balíčku, což záleží na počtu hráčů:

Počet hráčůPočet karet slov navíc
3-43
5-62
7-81

Všechny tyto karty slov tajně zamýchá a náhodně vyskládá někam vedle obrázků a číselné lišty. Nyní na zadní stranu listu zkusíte odhadnout, které slovo patří ke kterému obrázku (svoje slovo a obrázek logicky hádat nemusíte). Jakmile má první hráč tipy pro všechny obrázky, otočí přesýpací hodiny. Zbytek hráčů musí dopsat svoje tipy, než uběhne čas v hodinách. 4) Nakonec přichází vyhodnocení. Začínající hráč se začne postupně ptát od prvního obrázku. “Co zobrazuje tento obrázek?” Hráč, jemuž obrázek náleží, mu odpoví správné slovo a dá svůj žeton pořadí na tento obrázek. Pro přesnost a kontrolu si všichni zapíšou/zapamatují, koho byl tento obrázek. Takto se pokračuje pro všechny obrázky. Poté, co jsou identifikovány všechny obrázky, se udělí vítězné body. Začínající hráč nyní udělí bod hráči, jehož obrázek byl správně identifikován ostatními hráči nejčastěji. Pokud je to nerozhodně, dá bod hráči, jež měl nižší pořadové číslo (byl rychlejší). Následně začínající hráč udělí bod hráči, jež uhodl nejvíc slov všech ostatních hráčů. Pokud je to nerozhodně, opět vyhrává hráč s nižším pořadovým číslem. Ale Pozor! jeden hráč nikdy nemůže dostat dva body v jednom kole. Vítěz předchozího bodu je tedy automaticky eliminován ze soutěže o bod druhý. Stejně tak Pozor! pokud najdete obrázek, jehož tvary nějak porušují pravidla (má tam méně/více tvarů než 4, tvary jsou jiné než požadované na kostkách), je tento hráč vyřazen z udílení prvního bodu. Účastní se možnosti získat druhý bod, ale prohrává nerozhodný stav nehledě na žetonu pořadí.

Jakmile se udělí oba žetony vítězných bodů, dané kolo končí. Pokud hra nekončí, stává se začínajícím hráčem hráč vlevo od předchozího hráče. a postupujte opět podle setupu hry. Konec hry nastává po dosažení určitého počtu vítězných bodů alespoň jedním hráčem, v závislosti na počtu hráčů:

Počet hráčůPočet vítězných bodů
3-45
5-64
7-83

Hráč s nejvyšším počtem bodů nyní vyhrává. Pokud je to nerozhodně, vyhrává hráč, jehož obrázek byl uhodnut nejvíckrát v posledním kole. Pokud je to stále nerozhodně, vyhrává hráč s nejmenším pořadovým číslem v posledním kole. Pro zkušenější hráče je tu možnost složitějšího konce hry. Žetony vítězných bodů jsou oboustrané, kde jedna strana má šedý podklad a druhá červený. Hráč, který dostal bod za nejvíce poznaný obrázek, bude mít žeton před sebou červenou stranu vítězného bodu. Naopak hráč s nejvíce správnými tipy ostatních obrázku bude mít šedou stranu. Hra nyní končí v následující kombinaci:

Počet hráčůPočet potřebných vítězných bodů
3-62 šedé a 2 červené a anebo 6 žetonů stejné barvy
7-81 šedý a jeden červený a anebo 4 žetony stejné barvy

Poznámky k pravidlům kreslení: obrázek se musí skládat přesně ze 4 tvarů a přesně takových, jaké padli na kostkách; obdélník se může považovat za čtverec; elipsa nebo ovál se může považovat za kruh; čára může být pouze rovná; jako trojúhelník můžete použít kterýkoliv z jeho druhů (rovnostranný, rovnoramenný, atd.); všechny tvary musí být snadno rozpoznatelné (např. tečka nebude uznána jako velmi malý kruh apod.); nemůžete počítat čáru jako součást čtverce; nemůžete jeden nakreslený tvar považovat za dva zároveň; nemůžete přesáhnout čtverec pro kreslení na listu; pokud dojde k tomu, že potřebujete začít kreslit znovu a nemáte po ruce gumu, špatný obrázek řádně začmrkejte a až poté nakreslete do volného místa svůj nový obrázek;

Read More