AZ Kvíz

4.00 průměr hlasování (hodnocení: 80%) - 2 hlasování

“Originální soutěž vysílaná v České republice přes 15 let, ve které soutěžící musí propojit všechny tři strany hrací plochy.”

Hra obsahuje: herní plán, 36 žetonů (oranžová/modrá/šedá), 120 oboustranných karet s otázkami, 1 hrací kostka, 1 černý šestiboký hranol

Cílem hry je pomocí správných odpovědí na otázky propojit tři strany na hracím plánu pomocí žetonů své barvy a přitom zabránit soupeři udělat to samé dříve.

Setup: Doprostřed stolu položte herní plán. Základní varianta hry je pro tři hráče, kdy dva hráči soupeří proti sobě a třetí hráč je moderátorem. Karty s otázkami se zamíchají a dají se k moderátorovi na dosah. Hráči si zvolí, s kterou barvou žetonů chcou hrát. Zároveň si vyberou s kterou barvou otázek chcou hrát, pokládajíc balíček karet s touto barvou směrem na stůl.

Náhodně se určí začínající hráč. Černým šestibokým hranolem určí pole, o které chce hrát a číslo otázky od 1 do 5. Moderátor vezme vrchní kartu balíčku, řekne počáteční písmena tajenky a přečte otázku pod vybraným číslem. Hráči smí odpovídat až po vyslechnutí celého znění otázky. Při porušení tohoto pravidla lze odpověď považovat za nesprávnou. Správné odpovědi na otázky jsou vyznačeny na stejné straně karty, vzhůru nohama na spodní straně, pod stejným číslem jakým byla otázka.

Po přečtení otázky mohou nastat 3 situace. 1) Hráč odpoví správně. Získá žeton své barvy a umístí ho na pole, které si před tím vybral (za platnou odpověď se považuje první odpověď popřípadě rychlá oprava, přičemž o uznání rozhoduje moderátor). 2) Hráč odpoví špatně nebo odmítne odpovídat. Soupeř má nyní možnost hrát o vybrané pole a odpovídat místo něj. Pokud odpoví správně, získá svůj žeton barvy a umístí ho na toto pole. 3) Hráč odpoví špatně nebo odmítne odpovídat a ani soupeř nemá zájem o vybrané pole. Políčko se označí neutrálním (šedým) žetonem a může se o něj hrát později.

Po umístění žetonu se vždy dostává na řadu soupeř toho hráče, jehož žeton byl umístěn. V případě umístění neutrálního (šedého) žetonu je na řadě soupeř hráče, v jehož tahu byl žeton umístěn.

Existují různé varianty hry. Například se hráči mohou domluvit na časovém limitu pro odpověď. V případě boje o šedé pole, si mohou hodit kostkou, nebo odpovídat na novou otázku.

Pro naše vlastní účely, si vytváříme vlastní sady otázek a tajenky vytvářímě přímo na papír. V tomto případě je možné si tajenky předpřipravit a položit je na vybraná pole, dávajíc tak hráčům šanci vidět tajenku pole před tím, než o něj budou hrát a mít tak šanci si rozmyslet, jestli chtějí o toto pole soutěžit. Náhradní otázky se navíc podle současného standartu pořadu AZ Kvíz České Televize (R) hrají tak, že hráč ,který o toto pole chce soutěžit, odpovídá na otázku typu ano/ne. Pokud odpoví správně, pole je jeho. Pokud odpoví špatně, pole připadne soupeři.

Read More

Napsat komentář