Blood Orders

0.00 průměr hlasování (hodnocení: 0%) - 0 hlasování

“Upíři bojují o kontrolu nad nic netušícím městem. Kdo dokáže jako první vybudovat mocný upírský řád a kdo bude zapomenut v nekonečném koloběhu času?”

Hra obsahuje: velký hrací plán, 4 papírové zástěny, 4 netopýří hráčské destičky, 36 karet lokací, 36 karet rituálů, 36 karet menších upírů, 36 karet starších upírů, 42 karet obětí, 92 žetonů krve, 91 žetonů vlivu a 56 žetonů vítězných bodů (všechny žetony v hodnotách 1, 3 a 5), jeden žeton začínajícího hráče, 1 žeton počítání dnů; 4 žetony pro určování strachu, 12 žetonů rozkazů a 4 obyčejné bílé šestistěnné kostky

Setup: Položte doprostřed stolu herní plán. Poblíž plánu dejte všechny žetony krve, vlivu a vítězných bodů do rozdílných hromádek. Do pravé horní části plánu, s názvem katakomby, dejte nad písmeno B všechny karty menších upírů (z anglického Bleeder) a nad písmeno E všechny karty starších upírů (z anglického Elder), obě hromádky lícem vzhůru. Zbytek balíčků karet rozdělte vždy podle aktů (1, 2 a 3) a nachystejte si balíčky prvních aktů. Karty pro akty dva a tři dejte prozatím bokem. Položte balíček rituálů do levé horní části plánu, s názvem oltář, lícem dolů a vedle na příslušná místa otočte vrchní čtyři karty z tohoto balíčku. Poznámka: Pokud nehrajete ve čtyřech hráčích, vynechejte vždy západní část města, to je poslední řádek na hracím plánu. Nyní vemte balíček lokací pro akt 1 a z něj položte lícem nahoru po jedné kartě do každé čtvrtě města (levý sloupec). Zbytek balíčku lokací pro akt 1 můžete vrátit do krabice. Poté vemte balíček obětí pro akt 1 a z něj obdobně vyplňte prostřední sloupec na herním plánu. Zbytek balíčku obětí nechte někde poblíž herního plánu. Do každe čtvrti, ve které je oběť, dejte do pravého sloupce 3 žetony krve. Zároveň se podívejte na oběť v prostředním sloupci a podle její hodnoty, dejte do pravého sloupce i daný počet žetonů vlivu. Nyní se podívejte jak na prostřední sloupec obětí, tak na levý sloupce lokací. Spočítejte na kartách všechny symboly vítězných bodů (křížů), pokud tam nějaké jsou a podle výsledku nastavte hrací kostku na dané číslo a položte vlevo od příslušných městských čtvrtí na herním plánu. Pokud na kartě není symbol vítězných bodů, tak je hodnota považována za nulu. Žeton počítání dnů dejte na první pozici aktu 1 na pravé straně hracího plánu. Nyní každý hráč dostane ve své zvolené barvě: jednu zástěnu, netopýří desku, 3 žetony rozkazů a 1 žeton pro určování strachu. Všechny komponenty skryjte za svou zástěnou, kromě žetonu pro určování strachu, který všichni položí na pravou stranu herního plánu do nejspodnější pozice krvavě vypadající cesty. Každý hráč také obdrží 4 karty nižších upírů, 3 karty vyšších upírů, 7 žetonů krve a 5 žetonů vlivu. Nakonec náhodně určete začínajícího hráče a dejte mu k tomu příslušný žeton.

Hra se hraje na devět kol (dní). Sloupce na herním plánu reprezentují část dne a s tím spojené možné akce. Levý sloupec lokací reprezentuje východ slunce (Dawn), kdy posíláte pohůnky ovlivňovat město potají. Prostřední sloupec obětí reprezentuje západ slunce (Dusk), kdy vycházíte ven a snažíte ovlivnit místní obyvatele pro vaši potřebu. Pravý sloupec reprezentuje noc (Night), kdy se snažíte ze stínu proměnit nic netušící obyvatele města na upíry pod vaší kontrolou. Stupnice strachu na pravé části hracího plánu reprezentuje jak moc se vás lidé ve městě bojí. Čím více se vás bojí, tím horší pro vás později může být se nakrmit. Krev se tu používá jako platidlo všem upírům, kteří pod vámi slouží a je platidlem velmi rychle měnící ruce. Vliv používáte na manipulaci obětí ve městě, aniž by o tom věděli. Sami však ven nechodíte. Jako správný vůdce na to máte právě všechny ty pohůnky, které reprezentují všechny karty upírů (a později v podstatě i obětí).

Tah jednoho kola (dne) se skládá ze čtyř částí. Všichni hráči je hrají zaráz.

1.fází je fáze plánování. Za svou zástěnou si do netopýří desky přiřadíte žetony rozkazů podle toho, co plánujete udělat v daném dni. Do katakomb a oltáře můžete přiřadit libovolný počet žetonů, ale do městkých čtvrtí můžete dát pouze jeden konkrétní žeton. Ten natočte podle toho, do které čtvrtě města ho chcete umístit. Pod žetony do těchto čtvrtí také přiřaďte karty upírů, které chcete použít. To je nutné, protože abyste mohli vykonat akci v dané čtvrti, musíte překonat její hodnotu kostky strachu. Karty upírů a obětí mají v levém horním rohu všechny tři ukazatele částí dne s číslem, které značí jak úspěšní budou v této části dne. Nemusíte použít všechny žetony. Jakmile jsou všichni rozhodnuti, pokračuje se druhou fází.

2.fází je fáze rozkazů. Nyní od začínajícího hráče postupně dávejte po jednom žetony rozkazů lícem dolů vedle levého sloupce herního plánu do příslušných čtvrtí. Pokud tam již nějaký žeton je, dejte ho na něj. Žeton nemusíte umístit do čtvrtě, kterou jste si naplánovali, pokud vám přijde výhodnější (kvůli tomu, co hrají ostatní hráči) dát ho do jiné. Nesmíte však nikdy měnit karty upírů, které jste pod rozkaz přidali. Pokud někdo dá žeton do oltáře nebo katakomb, vykoná efekt okamžitě. V oltáři si kupujete rituály, které mají trvalé pasivní efekty pro určitou část dne, nebo jednodenní efekt. Zvláštností je, že pro jejich nákup nemůžete použít žádné karty nižších ani vyšších upírů, ale pouze obětí, které jste konvertovali. V katakombách dostanete jednoho nižšího nebo vyššího upíra ihned do ruky. Jakmile jsou všechny žetony na herním plánu, žetony, které jsou na městkých čtvrtích postupně otáčejte. Začínejte vždy odvrchu dolů, zleva doprava. Pokud tam, kam máte dát další žeton, už žeton leží, dejte daný žeton na něj. Poté přistupte ke třetí fázi.

3.fází je fáze vyhodnocení. Nyní postupně vyhodnotíte dané rozkazy v městských čtvrtí. Začněte opět zleva doprava, odvrchu dolů. Nejprve tedy vyhodnoťte levý sloupec, od prvního řádku k poslednímu a od nejvrchnějšího žetonu k nejspodnějšímu. V levém sloupci buď dostáváte žetony nebo upravujete svůj strach. To můžou dělat všichni hráči zároveň. V prostředním sloupci používáte schopnost oběti začínajíc opět žetonem hráče, který je nejvrchnější. Pro použití je nutno zaplatit cenu vlivu ukázanou na kartě. Pravý sloupec funguje jinak. Akci tu může vykonat pouze jeden hráč. Pokud se tam tedy nachází více žetonů rozkazů, musí se zjistit kdo vyhrál. Pořadí, ze kterého se určuje vítěz je následující: 1. nejvíce symbolů noci (night) na přidělených kartách upírů; pokud stále není rozhodnuto tak 2. nejvíce přidělených kusů karet upírů; pokud stále není rozhodnuto tak 3. nejvíce dostupných žetonů vlivu; pokud stále není rozhodnuto, tak všichni prohrávají a akce se neprovádí. Použité karty upírů a obětí dávejte lícem dolů vedle své zástěny až na pár vyjímek. Při nákupu rituálu pouze ukážete karty obětí z ruky, neodkládáte je. Pokud v noční fázi někdo vyhraje, tak všichni prohrávající si berou přidělené karty zpátky do ruky, pokud však všichni prohráli a nebyl vítěz, odložte karty všech hráčů. Vítěz noční části dne (pravý sloupec) si bere všechny žetony v této čtvrti, a oběť v dané čtvrti do ruky. Po vyhodnocení všech sloupců pokračujte poslední čtvrtou fází.

4.fází je úklid. Nejprve veme každý hráč do ruky všechny karty svých použitých upírů a obětí v tomto kole. Za každou kartu, kterou si přeje ponechat do dalšího dne musí zaplatit jednu krev. Nezaplacené karty odkládáte (nižší/vyšší upíři na své balíčky, oběti mimo herní plán do společné odhazovací hromádky). Maximum karet v ruce je 10, ikdyby jste měli na zaplacení více karet. Následuje údržba hracího plánu. Ve všech čtvrtích, kde zůstala oběť, přidejte 1 žeton krve a vlivu do noční fáze dne. Do čtvrtí bez oběti táhněte novou kartu oběti a noční fázi připravte obdobně jako v setupu. Pokud nutno poupravte kostku strachu v každé čtvrti. V poslední řadě posuňte žeton počítání dnů o jedno pole nahoru. Na konci třetího dne přecházíte do druhého aktu hry. To znamená několik věcí. Nejprve uklidíte všechny karty a žetony v městských čtvrtí. Všechny karty prvních aktů – !kromě prvních tří karet rituálů! – vraťte do krabice, nebudete je už potřebovat. Postupujte podle setupu s tím rozdílem, že vykládáte karty z balíčků druhého aktu. U rituálů pouze posuňte tři zbývající rituály z prvního aktu doprava a na prázdné levé místo otočte jeden rituál z druhého aktu. Na konci šestého dne postupujte stejně, s tím rozdílem, že měníte karty druhého aktu za třetí akt.

Po konci devátého dne dochází ke sčítání bodů. Body získáte za všechny žetony bodů, body na kartách které vlastníte a 1 bod za každé dva žetony vlivu, které stále máte. Pokud je to nerozhodně, vyhrává ten hráč, který má nejvíce karet stále v ruce. Pokud je to stále nerozhodně, vyhrává ten hráč, který má více rituálů. Pokud je to stále nerozhodně, vyhrává ten hráč, který má nejvíce žetonů vlivu ve své zásobě. A pokud je to stále nerozhodně, vítězí všichni tito hráči.

Read More