Decrypto

5.00 průměr hlasování (hodnocení: 90%) - 1 hlasování

“Dešifrujte kód soupeřů než dešifrují oni ten váš. Nenechte se chytit. Ale pozor, nejprve je potřeba správně používat svůj vlastní kód.”

Hra obsahuje: 110 kartiček se slovy, 45 kartiček s kódy, 4 černé žetony miskomunikace, 4 bílé žetony odchycení kódu, 2 hrací zástěny, 1 přesýpací hodiny, 50 listů pro zapisování

Setup: Rozdělte všechny hráče do dvou týmů. Podle toho se posaďte, aby každý tým seděl na jedné straně stolu. Před každý tým dejte jednu z hracích zástěn. Každý tým si také tajně vezme 4 karty slov a zasune je za červenou fólii v hrací zástěně. Tím pádem uvidí tajná slova na kartičkách. Každý tým si vezme balíček kartiček kódů, který zamýchá a nechá někde vedle hrací zástěny lícem dolů. Barva balíčku odpovídá barvě hrací zástěny. Jako poslední obdrží každý tým jeden list na zapisování a pro první kolo ho nechá na straně s jejich barvou. Někde na dosah všech dejte na stůl všechny žetony miskomunikace, odchycení kódu a přesýpací hodiny. Kromě prvního kola, se každé kolo skládá ze stejných 7 bodů hry.

  1. Oba týmy si mezi sebou vyberou jednoho šifrátora. Ten si vezme jednu kartu z balíčku kódů, který odpovídá barvě jejich týmů. Tuto kartu nikomu, ani svému týmu, neukazuje.
  2. Nyní oba šifrátoři vymyslí nápovědy na slova podle tajného kódu. Herní zástěna má čtyři okna pro slova a k nim korespondující číslo 1-4. Tajný kód se skladá ze 3 čísel v nějakém pořadí. Šifrátor musí chytře vymyslet nápovědy pro každé slovo, které odpovídá jeho číselnému kódu, přesně v pořadí, jaké tam má. Až první šifrátor dopíše svoje nápovědy, otočí přesýpací hodiny, což značí, že druhý šifrátor má ještě přesně tolik času dopsat svoje nápovědy.
  3. Od tohoto bodu proveďte všechny zbylé body (3-7) nejprve pro jeden tým (jako zde v příkladu od bílého) a následně až pro druhý. Šifrátor bílého týmu přečte nahlas svoje nápovědy, čitelně, jednu po druhé. Černý tým si zapíše dané nápovědy na bílou stranu svého listu.
  4. Oba týmy tiše diskutují, jaký by mohl být tajný kód. Pokud si myslí, že na něj přišli, zapíší ho na svůj list vedle nápověd do prvního sloupečku. Bílý šifrátor se vyvaruje jakéhokoliv komunikování, to zahrnuje i řeč těla apod. Jakmile mají oba týmy zapsán tip, pokračuje se dál.
  5. (Neprovádí se pro první kolo!) Černý tým se pokusí odchytit kód bílého týmu a přečte nahlas svůj tip.
  6. Bílý tým se pokusí dešifrovat vlastní kód a přečte nahlas svůj tip.
  7. Nyní vyhodnocení. Šifrátor bílého týmu odhalí svůj kód. Nejprve se hodnotí tým soupeřů. Pokud černý tým tipnul kód správně (správná čísla ve správném pořadí), obdrží jeden žeton odchycení. Pokud ho tipl špatně, nic se neuděluje. Poté se hodnotí tým šifrátora. Pokud bílý tým tipnul správně, nic se neuděluje. Pokud tipnul špatně, obdrží jeden žeton miskomunikace. Oba tými si zapíší správný kód do sloupce vedle svého tipu. Zároveň si přepíší nápovědy do odpovídajících čísel na spodní straně listu, kam budou zapisovat i všechny budoucí nápovědy k daným číslům.

Takhle se pokračuje, dokud nenastala jedna z těchto situací. Pokud nějaký tým vlastní dva miskomunikační žetony, tak okamžitě prohrává. Pokud nějaký tým vlastní dva žetony odchycení, tak okamžitě vyhrává. V případě, že oba tými splňují stejnou podmínku zároveň (např. oba tými mají po třetím kole dva žetony odchycení), NEBO jeden tým má po jednom kole jak dva žetony odchycení, tak dva žetony miskomunikace, NEBO je konec osmého kola a nikdo nezískal dva žetony ani jednoho druhu, pak dochází k rozstřelu. Sečtěte všechny žetony, kdy žeton miskomunikace je -1 bod a žeton odchycení je +1 bod. Tým s více body vyhrává. Pokud je to nerozhodně, oba týmy se zamyslí a napíše tipy na slova, které mají soupeři za zástěnou. Tým, který uhodl více slov, vyhrává. Pokud je to stále nerozhodně, týmy svůj osud sdílí.

Pár poznámek k nápovědám. Podle pravidel může být nápovědou slovo, věta, broukání, tancování a pantomima. Jako house rule je však dobré zůstat pouze u psaní a pokud možno vyvarovat se více jak dvěma slovům v jedné nápovědě. Vaše 3 nápovědy musí být vždy oddělené od ostatních, resp. nesmí dojít ke zmatkům, jaké slovo patří kam. Nápovědy MUSÍ referovat na význam slov, nikdy nesmí referovat např. na konkrétní písmena ve slovech, jejich počet, délku slov, pozici na zástěně, nebo výslovnost a podobnost s výslovností. Nápovědy MUSÍ být objektem obecných znalostí. Není povoleno referovat například na zážitek, který jste měli s jedním z hráčů, u kterého ostatní nebyli apod. Pokud budete požádáni, musíte vyhláskovat svoje nápovědy. Všechny informace, které šifrátor předá svému týmu, musí být sdíleny v celém obsahu i soupeřícímu týmu. Nemůžete měnit, přepisovat, opravovat nápovědy poté, co byly přečtena nahlas. Nemůžete použít stejnou nápovědu víckrát za hru! Nápovědou nikdy nemůže být část tajného kódu nebo klíčová slova v zástěně.

Read More