Dixit

5.00 průměr hlasování (hodnocení: 93%) - 2 hlasování

“Dejte dokonalou nápovědu, aby většina (ne všichni) uhodla správnou kartu se surrealistickým obrázkem.”

Hra obsahuje:

DIXIT: bodovací stupnice na vnitřku krabice, 84 karet s ilustracemi, 36 hlasovacích žetonů v šesti barvách (modrá, zelená, červená, bílá, žlutá, růžová) očíslováné od jedničky do šestky, 6 zajíčků šesti barev; všechny ostatní rozšíření mají vždy 84 karet s ilustracemi

Cílem hry je získat 30 bodů poznáváním karet pomocí indícií, které během hry zazní. Hraje se tak dlouho, dokud některý hráč tuto metu nepřekoná.

Setup: Doprostřed stolu dejte krabici dixitu, aby byla vidět bodovací stupnice. Zamíchejte balíček karet a každému hráči rozdejte 6 karet. Každému hráči taktéž dejte hlasovací lístky v barvě, kterou si zvolil. Ty jsou očíslovány od 1 do 6, a hráči předáte vždy tolik, kolik je celkový počet hráčů (např pro hru pěti hráčů, dostane každý hráč pět hlasovacích lístků jeho barvy, lístek se šestkou zůstane v krabici, a jedna barva bude kompletně nevyužita). Podle barev, které si hráči zvolili, umístěte na bodovací stupnici zajíčky příslušných barev.

V každém kole se jeden z hráčů (po směru hodinových ručiček) stává vypravěčem. Vypravěč si zvolí jednu ze svých karet a vymyslí na ni popis bez toho, aniž by ji někomu ukazoval. Kartu položí tajně na stůl. Popis může být libovolný – slovo, souvětí, zvuk, báseň, hláška, píseň, atd. Ostatní hráči poté vyberou jednu ze svých karet a to takovou, která podle nich nejvíce sedí na popis vypravěče. Takovouto kartu poté tajně položí na na stůl. Až všichni hráči položí na stůl kartu, vypravěč všechny karty posbírá (včetně té jeho), zamíchá a poté náhodně vyskládá lícem nahoru doprostřed stolu, aby na ně všichni hráči viděli.

Cílem hráčů kromě vypravěče v tento moment je poznat, která karta patří vypravěči. Z karet však poznávají jenom svoji, takže vypravěčovu kartu musí tipnout. Hlasování (tipování) se provádí tak, že vyberou hlasovací lístek s číslem, které odpovídá pořadí kartě v rovině, ve které jsou karty vyskládány (je potřeba se dohodnout kde řada začíná – zleva/zprava). Tento lístek tajně položí před sebe. Poté, co všichni hráči (znovu opakuji – kromě vypravěče) mají před sebou svůj hlasovací lístek, jej všichni zaráz otočí.

Následuje bodování kola, které se řídí touto tabulkou: všichni poznali kartu vypravěče – vypravěč má 0 bodů / ostatní mají 2 body nikdo nepoznal kartu vypravěče – vypravěč má 0 bodů / ostatní mají 2 body aspoň někdo poznal kartu vypravěče – vypravěč má 3 body / hráči, kteří poznali kartu mají 3 body hráč, kterého kartu označili jiní hráči namísto karty vypravěče, má jeden bod za každý takový hlas

Bodování se zaznamenává posunutím příslušných zajíčků barev hráčů na bodovací stupnici. Všechny karty použité pro toto kolo se odklidí na odkládací balíček a každému hráči se dá jedna karta (aby všichni měli znovu 6 karet). Nový hráč se stává vypravěčem.

Read More

Napsat komentář