Dominion

5.00 průměr hlasování (hodnocení: 93%) - 2 hlasování

25 balíčků “budov” + základní karty pro hru

Sklepení, kaple, hradní příkop, dílna, dřevorubec, kancléř, vesnice, kovárna, přestavba, lichvář, milice, trůnní sál, hostina, špion, úředník, zahrady, zloděj, trh, důl, jarmark, laboratoř, knihovna, zasedání rady, čarodějnice, dobrodruh

Ve hře se používá 10 (náhodně/dle domluvy/sestavením) vybraných balíčků budov. Každý hráč dostane do začátku deset karet – 7 měďáků, 3 statky; zamíchá, položí lícem dolů, čím vzniká dobírací balíček. Každý hráč ze svého dobíracího balíčku vezme do ruky 5 karet, které vidí jen on sám. Hra začíná prvním hráčem, schéma se opakuje pro další hráče.

První krok je akce, standardně, není-li určeno jinou kartou jinak, má hráč jednu akci na tah. Akční karty vykládá viditelně před sebe na herní plochu. Pokud nemá akční kartu, nebo se mu žádná akce nehodí “do krámu”, žádnou akci provádět nemusí. Pokud na kartě není uvedeno jinak, kartou popsaná akce se provádí ihned, v rozsahu daném kartou, i kdyby popis na kartě odporoval pravidlům – popis na kartě má přednost před pravidly.

Jakmile má hráč provedeny všechny dostupné akce, přichází na řadu nákup. Viditelně vyloží počet mincí odpovídající hodnotě budovy, kterou plánuje zakoupit. Pokud není kartou ve hře určeno jinak má hráč nárok na nákup jedné budovy na tah. Zakoupenou budovu hráč umísťuje na hromádku karet lícem nahoru, které tvoří odhazovací balíček.

Na odhazovací balíček umístí zbylé karty z ruky a odehrané karty z herního pole, které nemají žádnou funkci do dalšího tahu (v základní hře taková karta není), tato fáze se jmenuje úklid. V rámci této fáze hráč dobere 5 karet z dobíracího balíčku do ruky pro další tah.

Některé karty jsou karty útoku (např. zloděj). Útok se počítá za akci. Ostatní hráči, kterých se útok týká, mohou provést reakci modrou kartou, pokud ji mají v ruce, jejím ohlášením/ukázáním (např. hradní příkop). Reakční karta nutně nemusí být obrana, v různých rozšířeních jsou reakční karty, které přinesou nějakou výhodu, ale útok je stejně proveden (samozřejmě, pokud karta nehovoří jinak).

V rámci útoku nebo účinku některé z karet se může stát, že hráč bude začínat s méně než 5 kartami v  ruce. Vždycky však musí začínat alespoň se 3 kartami. Pokud proběhne třetí útok odebírající hráči kartu z ruky, na hráče, který má v ruce pouze 3 karty, se útok nevztahuje.

Hra končí rozebráním libovolných 3 balíčků karet (ať už “budovy”, mince, vítězné body, včetně kleteb), nebo rozebráním balíčku provincií (i kdyby byly ve hře ještě všechny ostatní balíčky). Hra končí v momentu zakončení tahu hráčem, který rozebral poslední balíček, nedojíždí se kolo.

Bez rozšíření Intriky pro 2 až 4 hráče!

Read More

Napsat komentář