Ethnos

3.50 průměr hlasování (hodnocení: 73%) - 2 hlasování

“Povolejte jedinečné fantasy kmeny, abyste získali vládu nad zemí a získali slávu.”

Hra obsahuje: 1 hlavní deska území, 12 setup karet, 156 karet 12 kmenů, 3 karty draků, 156 žetonů kontroly v 6 barvách, 18 žetonů cti různých velikostí, 6 desek orků, 1 oboustranná deska mořských koníků, 1 oboustranná deska obrů, 6 žetonů trolů BONUS 12 karet + 1 setup karta nového kmene Víl (minirozšíření)

Cílem hry je sbírat žetony cti tím, že kontrolujete oblasti Ethnosu a verbujete co nejvíce spojenců (kmenů), které pak používáte pro onu kontrolu území. Hraje se přes tři roky (Ages), kdy na konci každého roku se vyhodnocují body za kontrolu území. Každý rok končí tím, že se otočí třetí drak z balíčku kmenů.

Setup: Doprostřed stolu položte hlavní desku území. Zamíchejte žetony cti (a podle počtu hráčů oddělejte ty, které jsou označeny vyšším číslem ve spodním rohu) a náhodně je rozmístěte do volných polí na každém území. Poté je setřiďte od nejnižšího po největší. Každý hráč si zvolí svoji barvu a dostane příslušné žetony kontroly. Jeden položí na hodnotu “0” na okraji desky pro počet bodů. Zamíchejte setup karty a náhodně vyberte 6 z nich. Od těchto šesti najděte všechny karty kmenů a utvořte z nich zamíchaný balíček spojenců. Zbytek vraťte do krabice. Podle toho jestli jsou ve hře určité kmeny, vytáhnete dodatečné materiály z krabice. Mořští koníci (Merfolk) mají vlastní desku, Trolové (Trolls) mají 6 žetonů, Obři (Giants) mají vlastní kulatou desku a Orkové (Orcs) mají své desky, které dáte každému hráči jednu.

Jak již bylo řečeno, hra se dělí na tři roky (Ages), pro každý rok platí stejná pravidla, která se dělí do 3 částí. 1) Začátek roku, 2) Válečné období a 3) Konec roku.

Začátek roku je jakási příprava na hru. Každý hráč dostane jednu kartu z balíčku kmenů. Poté se někde poblíž hlavní desky území otočí karty z balíčku kmenů, rovnající se počet hráčů krát 2. Zbytek balíčku se rozdělí na dva přibližně stejné. Vemte karty 3 draků a zamíchejte je do jednoho z těchto balíčků. Nyní položte druhý z těchto balíčků na tento. Pro první rok začíná náhodný hráč. Pro další roky začíná vždy hráč s nejmenším počtem cti (vítězných bodů).

Válečné období je ta část hry, kde se všechno děje. Každý hráč má ve svém tahu na výběr ze dvou akcí. První možností je verbování spojenců. To znamená vzít si jednu kartu buď odkrytou na stole, nebo z vrchu balíčku kmenů. Karty brané z odkrytých se nedoplňují. Pokud ve svém tahu máte 10 karet v ruce, nemůžete verbovat další spojence. Pokud při verbování z balíčku objevíte draka, okamžitě ho položíte vedle balíčku a taháte další kartu. Pokud vytáhnete třetího draka, hra okamžitě přechází do části Konec Kola. Druhou možností ve vašem tahu je hrát skupinu spojenců. Skupina spojenců je skupina karet, která může být libovolně velká. Avšak všechny karty této skupiny musí být stejného kmene nebo stejné barvy (území). Je dobré se řídit následující posloupností: Vyložte před sebe všechny karty této skupiny. Vyberte jednu z těchto karet a položte ji navrch ostatních – toto bude vůdce skupiny. Pokud je vaše skupina dostatečně početná, umístěte jeden váš označovací žeton na území, které souhlasí s barvou vašeho vůdce skupiny. Žeton kontroly smíte položit pouze tehdy, je-li vaše skupina větší, než počet vašich žetonů kontroly, které již jsou na území. Poté můžete použít schopnost vůdce skupiny (některé schopnosti mohou ovlivňovat již předešlé posloupnosti). Pokud vám v ruce zbývají nějaké karty, všechny položte lícem nahoru k balíčku (k ostatním obráceným kartám, pokud ještě jsou). Zahrané skupiny spojenců si nechávejte před sebou.

Konec kola nastává po třetím drakovi. V tento moment všichni zahodí zbytek karet, které měli v ruce. Začíná se počítat čest. Začíná se počítáním kontroly oblastí. Podle roku, ve kterém hrajete, se destičky cti udělují hráči, který má na území nejvíce žetonů kontroly. V prvním roce dostane odměnu z nejnižšího místa (1). Ve třetím roce dostane vítěz odměnu z nejvyššího místa (3), druhý dostane odměnu z prostředního místa atd. Pokud je někde remíza, body se sečtou s následující nižší odměnou a rovnoměrně mezi ně rozdělí. Nakonec se hodnotí skupiny spojenců, které jste zahráli, podle tabulky na hlavní desce území. Čím větší skupiny byly, tím více bodů dostanete. Před dalším rokem všechny karty kmenů znovu zamíchejte bez karet draků, které přidáte poté, jak již bylo popsáno.

Kmeny mají různé schopnosti, které jsou dostatečně vysvětleny přímo na kartě a případně i na předposledních třech stránkách návodu.

Read More

Napsat komentář