Galaxy Trucker

4.00 průměr hlasování (hodnocení: 80%) - 2 hlasování

“Dokážete postavit vesmírnou loď dostatečně odolnou, aby odolala bouřím meteoritů? Dostatečně vyzbrojenou na obranu proti pirátům? Dostatečně velkou, aby unesla početnou posádku a cenný náklad? Dostatečně rychlou na to, aby se do cíle dostala jako první?”

Hra obsahuje: 4 desky lodě první a druhé úrovně letu, 4 desky lodě třetí a třetí A úrovně letu, 1 deska letového plánu, 5 žetony s čísly pořadí (1-4), 1 deska hodnocení druhé a třetí etapy, 1 přesýpací hodiny, 60 letových karet (20 karet od každé ze tří úrovní letu), 56 barevných kostiček zboží (14 modrých, 13 zelených, 17 žlutých a 12 červených), 4 startovní dílky jádra lodi jedna od každé barvy, 8 figurek lodí dvě od každé barvy (modrá, zelená, červená a žlutá), 8 figurek mimozemšťanů (4 fialový a 4 hnědí), 40 figurek lidí, 40 zelených žetonků baterií, 2 šestihranné kostky, 64 žetonů kreditů různých hodnot (13x 1, 18x 2, 12x 5, 17x 10 a 4x 50), 130 dílků lodě (13 zbraní, 8 superzbraní, 19 motorů, 7 supermotorů, 16 ubikací, 12 podpor života mimozemšťanů hnědá/fialová, 15 nákladových prostor, 9 speciálních nákladových prostor, 15 baterií, 8 generátorů štítů a 8 připojovacích dílů – šrotu)

Galaxy Trucker Mise: 16 velkých karet misí, 26 superkaret letu a 72 speciálních dílků lodě (12 artefaktů, 12 křehkého zboží, 16 těžkého nákladu, 16 výbušného nákladu a 16 radioaktivního nákladu)

Hra se sestává ze tří etap. V každé etapě se nejdříve vrhnou hráči do skladu, aby si pro sebe urvali co nejlepší součástky a postavili z nich co nejlepší loď. Tu pak připraví na cestu a odstartují. Cestou k cíli se snaží překonat četná nebezpečí v podobě karet a chytře využít možností na výdělek, a pokud možno, doletět první a s nepoškozenou lodí. V každé etapě staví postupně čím dál větší lodě a staví se proti těžším překážkam. Cílem hry je mít po třetí etapě co největší balík kosmických kreditů. Ve hře je několik fází setupů, které označíme čísly podle toho, jak přicházejí do hry.

Setup 1: Každý hráč dostane jednu desku s odpovídající etapou letu. Na vyznačené místo doprostřed položí startovní dílek jádra lodi ve své zvolené barvě. Ostatní dílky otočte lícem dolů a zamíchejte na neúhlednou hromádku. Tyto dílky představují sklad. Na dosažitelné místo někde vedle položte žetony s čísly pořadí.

Hra se dá hrát v různých variantách. Popis bude rozdělen mezi dvě hlavní varianty, pojmenované lidská a robotí.

Nakupování ze skladu (stavění lodě) probíhá poté, co jsou hráči připraveni. Lidská varianta: Všichni hráči najednou pustí do braní dílku ze skladu. Hráč si může vzít do ruky jeden zakrytý dílek, přesunout jej nad svůj plán lodi a tam jej otočit a podívat se na něj. Nyní má tři možnosti – buď dílek umístí na svou loď, uskladní ho na označené pole na své desce lodi nebo jej vrátí lícem nahoru doprostřed stolu. Každý hráč může mít uskladněné maximálně dva dílky. Tyto dílky může kdykoliv postavit, dílky jsou jen nepřístupné ostatním hráčům. Hráč si může vzít i jeden z dílků již otočených na stole, pokud tam jsou. Každý hráč hraje tak rychle, jak stíhá. Musí však dodržovat tato pravidla: 1) Dílky bere jen jednou rukou; 2) Nesmí otáčet neodkryté dílky uprostřed stolu, musí je napřed přenést nad svou loď; 3) Dokud dílek neumístí nebo nevrátí, nesmí si vzít další; 4) Umístěný dílek smí přesouvat a otáčen jen do té doby, než si vezme další, pak už ho musí nechat tak, jak jej položil. Jakmile je první hráč se svou lodí spokojen, nebo již nemá jak dále stavět, ukončí stavbu tak, že si vezme žeton s číslem pořadí odpovídající nejnižší dostupné hodnotě (první si bere jedničku atd.). Žetony s čísly určují, v jakém pořadí vaše lodě odstartují, je tedy i důležité dostavět co nejdříve. Pokud dostavíte, a stále máte uskladněné nějaké dílky na vaší desce lodě, ponecháte je tam. Pro zrychlení hry, je možné použít při stavění i přesýpací hodiny. Na letovém plánu jsou čtyři pozice, označené 3, 2, 1 a start. Před stavěním je jeden hráč otočí na pozici tři a stavění započne. Jakmile se dosypou, může je jakýkoliv hráč otočit a posunout na pozici dvě. Stejně to probíhá s pozicí jedna. Jakmile někdo dostaví loď a vezme si žeton s číslem pořadí, otočí hodiny naposled na pozici start. Jakmile se poté dosypou, hráči okamžitě ukončí stavbu a poletí s lodí, s jakou do té doby postavily.

Robotí varianta: Hráči si před sebe položí kostičky zboží, každý v jedné barvě. Určí se pořadí hráčů, neboť stavba bude pokračovat postupně v tazích. Poslední hráč si vezme 12 kostiček a z toho tři položí bokem. Každý další hráč před ním, si bere rovněž 12 kostiček, ale bokem odkládá 3 kostičky + 1 (tedy třetí hráč 4, druhý hráč 5 a první hráč 6). První hráč může začít stavět. Stavění jako takové probíhá stejně, jen kostičky ukazují počet dostupných akcí v daném tahu hráče. Otočení jednoho dílku stojí 1 kostičku (akci). Umístění dílku na loď stojí 2 kostičky. Uskladnění dílku stojí jednu kostičku. Použité kostičky dává bokem k ostatním kostičkám. Dokud má hráč více než tři dostupné kostičky, musí je nějak spotřebovávat. Jakmile bude mít tři a méně kostiček, může pro tento tah pasovat a ve stavění pokračuje další hráč. Na začátku vašeho přístího tahu stavění, si jako dostupné akce doberete 9 kostiček plus ty, které jste měli dostupné, když jste v předešlém tahu pasovali (např. pokud hráč pasoval a zbývali mu 2 kostičky, v příštím tahu má 11 kostiček/akcí). Jakmile první hráč dostaví loď a vezme si žeton s čísli pořadí, odeberou si ostatní hráči z dostupných kostek 3 kostky (nejsou ani bokem). Mají tedy maximální počet 9 kostek. Nyní mají všichni poslední tři tahy na dostavění lodi s tím, že na konci tahu si dobírají jen 6 kostek plus ty, které měli dostupné, když v předešlém tahu pasovali.

Pravidla stavění lodě: Dílky je možné pokládat jen na vyznačená pole. Každý dílek má nějakou funkční část a jednu až čtyři přípojky k ostatním dílkům. Přípojky jsou tří typů: jednoduché, dvojité a univerzální (trojité). Jednoduchá může navazovat jen na jednoduchou a univerzální, dvojitá může navazovat jen na dvojitou a univerzální. Dále není možné položit vedle sebe dílky, z nichž jeden má v příslušném směru přípojku a druhý nemá žádnou. Během stavby musí loď neustále držet pohromadě, tedy stavíte tak, aby jste se v každém okamžiku mohli ze středového dílku dostat ke každému jinému dílku pomocí přípojek. Přípojka může vést i mimo loď, což nevadí při stavění, a to se nazývá otevřená část lodi. Otevřená část může být i uvnitř lodi, pokud do prázdného pole vedou přípojky.

Nyní si zrychleně popíšeme dostupné dílky. Ubikace slouží k přechovávání posádky. Motory slouží k pohybu lodi, zbraně slouží ke střelbě a to ve sloupci ve kterém leží, nebo ve třech řadách, pokud leží směrem do boku, nebo ve třech řadách, pokud leží směrem dozadu. Supermotory a superzbraně mají stejné funkce jako normální verze, jen je potřeba mít baterie, aby vůbec byly funkční. Baterie slouží k nabíjení superzbraní, supermotorů a generátorů štítu. Generátor štítu chrání před malými meteority a malými střelami dvě strany lodě a to ty, které souhlasí s jeho diagonálním položením. Nákladové prostory slouží přechovávání zboží, z toho speciální červené zboží smí být přechováváno pouze ve speciálním růžovém nákladovém prostoru. Spojovací díly (šroty) slouží pouze jako připojky. Podpory života mimozemšťanů musí být připojeny k ubikacím, aby fungovali a slouží k tomu, že místo posádky v ubikaci sídli mimozemšťan, který posiluje dostupné motory (hnědý) nebo zbraně (fialový) o hodnotu dva.

Poté co všichni dostavěli se přechází k přípravě na let. Před vším dalším si všichni zkontrolují, jestli neporušují pravidla postavených dílků na lodích. Případné chyby odstraňte z plánu lodi a dejte je viníkovy na označené místo na jeho desce lodi. Dílky ze skladu přesuňte na stranu a na jejich místo dejte desku letového plánu. Každý hráč si na každý svůj startovní dílek jádra lodi umístí dva členy posádky. Na každý dílek ubikace pak další dva. Pokud je na ubikaci připojena podpora života mimozemšťanů, umístí místo nich jednoho mimozemšťana dané barvy, pokud chce. Na každý dílek baterie položí zelený žetonek baterie a to v počtu, který je na každém dílku zobrazen. Další přípravy se liší podle etapy, která se letí. 1. etapa: Figurku lodi hráče, který dostavil první dejte na označené místo kruhu letového plánu. Každá další figurka lodi hráčů se položí v pořadí a místech, jak znázorňuje pomůcka na desce letového plánu. Z letových karet náhodně bez dívání vytáhněte 8 karet první etapy, které zamíchejte a položte někde poblíž letového plánu. 2. etapa: nápovědu umístění lodí a odměn na letovém plánu nahraďte deskou pro druhou etapu a postupujte podle jejího zobrazení. Z letových karet náhodně vyberte 4 karty první etapy a 8 karet druhé etapy. 3. etapa: otočte náhradní desku nápovědy na letovém plánu na stranu s třetí etapou a postupujte podle ní. Z letových karet náhodně vytáhněte 4 karty první etapy, 4 karty druhé etapy a 8 karet třetí etapy.

Let probíhá tak, že vedoucí hráč otočí vrchní kartu letových karet a jako první ji vyhodnocuje. U karet opuštěné stanice a opuštěné lodě je možné splnit podmínku jen jednou (tedy jedním hráčem). Pokud hráč nechce nebo nemá na podmínku karty, další hráč v pořadí má tuto šanci. U meteorického roje si postupně od vedoucího hráče všichni zahází kostkou a to tolikrát, kolik meteoritů je vyobrazeno na kartě. Číslo kostky odpovídá sloupci či řádku podle toho, kam míří šipka u meteoritu. Poškození meteority je zobrazeno na desce letového plánu. U karty volného vesmíru hráči postupně oznámí, jaká je jejich celková dostupná síla motorů. Od vedoucího hráče se pak postupně lodě posunou na okruhu letového plánu. U karet planet jsou vždy vyobrazeny dvě až čtyři planety. Vedoucí hráč se jako první rozhoduje, kterou planetu si vybere či nepřistane vůbec. Pokud hráč přistane, položí tam svoji druhou figurku lodi (ne tu z letového plánu), vezme si zboží znázorněné vedle planety (má-li ho jak uskladnit) a posune svou loď na letovém plánu o tolik pozic dozadu, kolik říká číslo na kartě. Další hráč si pak může vybrat další planetu, ne však tu, kde už někdo přistál a pokud vůbec další planety zbývají. U karet pašeráků, otrokářů a pirátů rozhoduje dostupná síla zbraní. Vedoucí hráč si zkontroluje (a aktivuje superzbraně, pokud chce/a má je) své zbraně a porovná jejich celkovou hodnotu s hodnotou uvedenou na kartě (nezapoměňte, že zbraně mířící do boku a dozadu mají poloviční hodnotu). Pokud má více, splňuje podmínku pro převzetí odměny karty (zboží/kredity) a může si ji vzít. Následně ztratí určený počet pozic na kartě. Karta již dále na ostatní neúčinkuje. Pokud je jeho hodnota stejná jako hodnota na kartě, nic se mu nestává a kartu vyhodnocuje další hráč v pořadí. Pokud má méně, musí zaplatit trest označený mínusem (zboží/posádka) nebo v případě pirátů si zahází, neboť na něj letí střely zobrazené na kartě. Bojová zóna je speciální karta, při které si všichni hráči zároveň postupně spočítají věci zobrazené na kartě nalevo od měřítka. Poté vždy hráč, který má dané věci nejméně, dostane trest udaný napravo od měřítka. Pokud je jakékoliv měřítko nerozhodně mezi vícero hráči, trest obdrží ten hráč, který je více ve vedení na letovém plánu. Hvězdný prach je speciální karta, u níž všichni hráči postupně od vedoucího hráče posunou svou figurku lodě o tolik polí dozadu, kolik má otevřených částí lodě. Epidemie je speciální karta, při které všichni hráči ztrácí jednoho člena posádky nebo mimozemšťana z každé ubikace, která sousedí s jinou ubikací (jsou spojeny přípojkou). Sabotáž je speciální karta, kdy si hráč s nejmenší posádkou (u nerozhodného stavu ten více ve vedení) musí hodit kostkou pro sabotážníka na lodi. Hází dvakrát (pro řádek a sloupec) a celkově maximálně třikrát anebo do té doby, dokud tyto hody neoznačují nějaký dílek na lodi. Takovýto dílek je potom jakoby zničen.

Poté co se doberou všechny karty letového plánu dané etapy, se přechází k vyhodnocení. Prvně postupujte podle nápovědy na letovém plánu – vyhodnoťte odměny za pořadí v letu a nejhezčí loď (nejméně otevřených přípojek [odměna v závorce]). Poté každý dostane kredity za zboží odpovídající ceníku. Nakonec ztratí 1 kredit za každý dílek, který má na vyznačeném poli na své desce lodi. To mohou být dílky, které při stavění uschoval, byli mu odebrány, protože chyboval po dostavění anebo byli sestřeleny či jinak zničeny během letu. Avšak pozor, zaplatí maximálně částku vyznačenou na desce lodi i přesto, že by jich tam bylo více. Poté následuje další etapa, je-li dostupná.

Rozšíření: Galaxy Trucker Mise

Před stavěním je možné, zvolit jednu z dostupných misí a postupovat podle jejího textu. To přináší do hry některé speciální dílky lodě a někdy i superkarty letu. Stručně ohledně dílků: Pokud nějak přijdete o dílek výbušného nákladu, přijdete také o všech osm dílků s ním sousedících. Pokud přijdete o dílek, který sousedí (i diagonálně) s dílkem křehkého nákladu, přicházíte i o něj. Dva dílky radioaktivního nákladu nesmí být připojené k sobě. Navíc, sousedící dílky ubikací nesmí obsahovat posádku a dílky bateriií nesmí obsahovat baterie (při přípravě na let je tam neumisťujete). Těžký náklad nemůže být zničen meteoritem ani střelou ze směru, kde nemá přípojku. O těchto stranách se referuje jako o nezničitelném plátování. Háček je v tom, že číslo na dílku udává, kolik musíte odečíst od vaší celkové síly motorů, kdykoliv je potřeba je použít. Artefakty mají jednu čáru či kříž, které označují řádek či sloupec, ve kterém leží. Tyto řádky a sloupce jsou takzvané mrtvé zóny. V mrtvé zóně nefunguje nic kromě přípojek, nezničitelného plátování a dílků nákladu. Artefakt nesmí ležet v mrtvé zóně jiného artefaktu.

Další podrobnosti najdete v návodech ke hře.

Read More

Napsat komentář