Cards Against Humanity

5.00 průměr hlasování (hodnocení: 93%) - 2 hlasování

“Kdo v této párty hře vymyslí nejobscénější a nejvtipnější odpovědi?”

Hra obsahuje: x – karet s odpověďmi (bílé) a x – karet s otázkami a rúznými větami (černé) (x proto, protože existuje mnoho verzí hry a v této verzi jde snadno přidělat vlastní kartičky)

Cílem hry je se zasmát a získat co nejvíce bodů. Žádná psaná hranice není, hrát se může dokud to hráče baví, nebo do vlastní určené bodové hranice.

Upozornění! : Hra obsahuje sprostá slova, stigmata a další nevhodná slova a přirovnání.

Setup: Zamíchejte karty s odpověďmi (bílé) lícem dolů. Poté každému hráči jich rozdejte deset. Náhodně určete startovního hráče. Ten zamíchá a náhodně si vybere jednu kartu s otázkou nebo větou (černé).

Hra se skládá z otázek a odpovědí. Hráč, který je na řadě přečte několikrát otázku nebo větua poté ji umístí před sebe. Ostatní hráči si tajně vyberou odpověď/výplň dané přečtené karty ze své ruky a položí ji lícem dolů tajně před sebe. Jakmile všichni, kromě hráče, který četl otázku, mají před sebou nachystané své odpovědi, někdo (tradičně někdo, kdo nečetl stávající otázku) tajně zamíchá všechny odpovědi (stále lícem dolů a mimo dohled hráče, co četl otázku) a položí je ve sloupečku před hráče, který četl otázku. Ten si odpovědi nyní vezme do ruce a postupuje následovně. Každou odpověď zvlášť zapracuje do otázky/věty, kterou předtím četl, a přečte je nahlas. Jakmile přečetl poslední, musí se rozhodnout, která odpověď/výplň mu přijde nejvtipnější/nejlepší/nejvíce sedí – záleží na výběru hráče. Tuto odpověď zvedne a zeptá se, komu patří. Hráč, který ji zahrál se přihlásí a obdrží čtenou otázku na znamení získaného bodu. Tu si položí někam před sebe. Další hráč v pořadí od toho, který četl otázku naposled, čte novou otázku.

Read More