Lady Alice

4.00 průměr hlasování (hodnocení: 80%) - 2 hlasování

“Pracovní stůl”, kroužkový zápisník, 32 karet indícií, 4 sady po devíti žetonech dedukcí, 28 vizitek, 4 složky s verdikty.

H. M. Stanley se vrátil z Afriky do Londýna, aby uspořádal přednášku o předmětech shromážděných při poslední expedici, nicméně na onu přednášku nedorazil. Na jeho pokoji byl nalezena obálka s nápisem “Pamatuj na Lady Alice” (průzkumný člun), jejímž obsahem byla mapa Londýna se zakroužkovanými určitými místy. Navíc z pokoje zmizel jeden z nashromážděných předmětů. Stanley byl unesen, cílem hry je zjistit, kdo, kde a kdy Stanleyho unesl a jaký předmět odcizil, přičemž každý z hráčů zná právě jednu informaci. Tu se dozví tak, že před začátkem hry se odebere vrchní karta z každé ze čtyř zamíchaných hromádek indícií, každý hráč si vezme jednu z těchto karet skrytě se na ni podívá a odloží před sebe. Fáze hry jsou pak podezření, verdikt a dedukce.

Základní varianta hry pro 4 hráče

Fáze Podezření:
Začíná hráč, který byl naposled na nějaké lodi nebo člunu.
V kroužkovém zápisníku navolí nějakou kombinaci indícií, odloží viditelně zápisník před sebe, a pomocí věty: “Mám podezření, že (člověk) byl viděn na (místě) přibližně v (čas) a s sebou měl (předmět), ” uvede kombinaci do hry. V dalším kole předává zápisník dalšímu hráči.
Do kombinace může, ale nemusí zahrnout svoji indícii (otázka taktiky), kombinace se nesmí opakovat, a indície, které jsou již označeny jako neplatné, nemohou tvořit celou kombinaci. Vytvoření kombinace je povinné.

Fáze Verdikt:
Všichni hráči vezmou své složky s verdikty. Pokud je uveden správně důkaz, který si hráč na začátku hry vylosoval (přičemž neříká ani o kterou kategorii jde), popravdě umístí modrou kartu se zelenou značkou do obálky. Pokud je podezření nesprávné, umístí do obálky červenou kartu s červenou značkou. Všechny obálky se položí na stůl lícem dolů, některý z hráčů (možno i zadavatel, záleží na domluvě) hromádku obálek zamíchá, tak aby nebylo poznat, která z obálek je čí a postupně začně obálky otáčet.
Pokud jsou všechny indície špatně, na pracovním stole se tyto indície zakryjí vizitkami. Pokud jsou na zakrývaných indíciích žetony, vizitkou se prostě zakryjí. V přavidlech je výslovně žádáno, aby se s vizitkami zacházelo opatrně – neohýbat prosím! (:

Fáze Dedukce:
– umístění žetonů
– “pass”
– vznesení obvinění
Žetony se umísťují na pracovní stůl číslem dolů, a to od hráče po levé ruce od zadávajícího. Pokud je přidán druhý a další žeton, předchozí se otáčí číslem nahoru. Žetony nelze stáhnout ani přesunout. Počet žetonů na jednom místě je maximálně 4. Hodnota žetonů umístěných ke správným indíciím na konci hry tvoří bodovou složku.
Ohlášením vynechávám se hráč přeskakuje, v dalším kole však zase může přidat žeton (ve výsledku nemusí položit žádný žeton, nebo třeba hned všechny – postupně). Jakmile vynechají všichni hráči, končí fáze dedukce.
Vznesení obvinění může hráč provést ve chvíli, kdy má přidávat žeton nebo vynechávat, a to tak, že vezme zápisník a vytvoří kombinaci, kterou uvede větou: “Obviňuji (člověka) z toho, že byl viděn na (místě) přibližně v (čase) a s sebou měl (předmět).” Následuje vyhodnocení podle fáze Verdikt. V případě, že je obvinění neplatné, je hráč ze hry vyřazen, kromě fáze Verdikt následujících kol. V případě, že je obvinění zcela správné, hra se vyhodnotí a končí.

Konec hry:
– každý ukáže svůj důkaz
– odstraní se žetony ze stolu, které nejsou umístěny u správných indícií
– odstraní se žetony vyloučených hráčů
– ostatní žetony se umístí číslem nahoru
– odstraní se žetony s hodnotou nula bodů
Nyní se sčítají body:
– hodnota žetonů na stole
– 2 body v případě žetonu na každé správné indícii
– 1 bod v případě, že byla kombinace odhalena ve fázi Podezření
– 3 body v případě, že byla kombinace odhalena pomocí obvinění
Pokud dojde ke shodě počtu bodů, vyhrává hráč, který uhodl kombinaci. Pokud ve hře zůstává pouze jeden hráč, je vítězem on.

Varianta hry pro 5 hráčů

Náhodně se zdvojí jedna ze čtyř kategorií. Tím se samozřejmě stane, že správné kombinace jsou dvě, k ukončení hry stačí uhodnout jedna. Ke každé kategorii lze použít pět žetonů ve fázi dedukce. Pokud během vyhodnocení má některý z hráčů žeton na obou indíciích zdvojené kategorie, získává dva body navíc.

Varianta pro 3 hráče

Náhodně se jedna ze čtyř kategorií neuplatní, správných kombinací je tedy více. K ukončení hry je potřeba uhodnout tři indície. V případě obvinění je nutno označit vyřazenou indícii. Ve fázi dedukce lze použít pouze tři žetony na indícii.

Read More