Lovci pokladů

3.00 průměr hlasování (hodnocení: 70%) - 1 hlasování

“Až čtyři námořní kapitáni bojují s časem a přírodou za účelem získat co nejvíce pokladů.”

Hra obsahuje: 81 hracích karet, 41 žetonů pokladů, 4 žetony lodí

Každý hráč je kapitánem lodi – lovcem pokladů, který má k dispozici 4 námořníky. Ty posílá na výpravy do neprobádané oblasti ve snaze najít, ochránit před ostatními a přinést na loď co nejvíce pokladů.

Setup: Lícem dolů zamíchejte hrací karty a rozmísťete je do čtverce 9×9. Uprostřed je speciální karta, růžice do všech směrů se žlutými šipkami. Ta se jako jediná otočí vzhůru. Každému hráči dejte jeden žeton lodi a 4 nějaké žetony/mince/ukazatele, symbolizující námořníky. Náhodně určete začínajícího hráče. Každý nyní umístí svou loď k nějaké okrajové kartě (nelze stát na špici čtverce).

Hra probíhá tak, že hráč ve svém tahu musí udělat právě jednu akci. Tou může být buď pohyb lodi, nebo pohyb námořníka. Loď se smí pohybovat jen po okraji čtverce a vždy jen o jedno pole. Námořník se pohybuje vždy jedním směrem (i diagonálně, lze-li). Vyjímkou je, pokud vystupuje z lodi, nesmí vystupovat diagonálně. Pohybem námořníka dochází nejprve k otočení hrací karty a následně k jejímu vyhodnocení.

Mezi hracími kartami je 5 různých druhů pokladů. Nejmenší nese hodnotu 4×50, postupujíc 3×100, 3×200, 3×300 až k poslední, nejvzácnější, která má hodnotu 1×600. Tyto žetony, které po otočení karty pokladu na ně umístíte, máte za úkol donést zpátky na loď. Jen tak se vám započítají. Na jedné kartě pokladů smí stát zaráz dva námořníci. Jsou-li tam tedy dva námořníci jednoho hráče, je poklad tzv. střežen. Poklad se dá námořníkovi i po cestě na loď i ukrást a to tím, že jiný námořník vstoupí na jeho pole. Původní námořník nesoucí poklad je poté vyhozen na svou loď. Pokud námořník nesoucí poklad má vstoupit na dosud neotočenou kartu, musí poklad za sebou zanechat.

Výčet dalších karet je následující: Větrná růžice – námořník pokračuje v pohybu určeným směrem, nebo jedním ze směrů, vyznačených žlutě; Mořský koník – prodlužuje pohyb námořníka buď o dvě pole vpřed a pak jedno do boku, nebo o jedno pole vpřed a pak dvě do boku; Delfín – prodlužuje pohyb námořníka o jedno nebo dvě pole libovolným směrem, o kolik rozhoduje vlastník; Hvězdice – námořník se vrátí o dvě pole zpět ze směru, ze ktérého na hvězdici vstoupil. Pokud nesl poklad, zanechá ho na políčku před hvezdicí; Žralok – námořník je skonzumován a vyřazen ze hry; Rejnok – námořník je vyhozen ze čvercové mapy do “vody”, ve směru rejnokova ocasu. Pokud nesl poklad, nechává ho na políčku před rejnokem. Námořník ve vodě se nehýbe. Pro jeho záchranu k němu musí doplout loď (i soupeře). Námořník poté slouží zachránci. Želva – námořník je na tomto políčku zdržen jeden tah. Hráč musí příští kolo táhnout lodí nebo jiným námořníkem. Na želvu lze vstoupit is pokladem. Chobotnice – namořník je vězněm chobotnice, dokud ho nezachrání jiný námořník vstoupením na stejné políčko. Pokud ho zachrání soupeř, námořník se vrací na svou loď. Pokud zároveň nesl poklad, připadá poklad soupeři. Uragán – námořník se vrací zpátky na svou loď. Pokud nesl poklad, zanechá ho na políčku před uragánem; Ostrov – na ostrov nelze vstoupit s pokladem. Ten je kdyžtak zanechán na políčku před ostrovem; Ryby – nic se neděje; Sopky – sopky zdrží námořníka o jeden až tři tahy, zavísejíc na počtu zobrazených sopek. Hráč musí v následujících tazích jet pouze lodí. Pokud má hráč již pouze jednoho námořníka, nehraje daná kola vůbec; Neptun – námořník smí využít jeho pomoc a teleportovat se na jakékoliv jiné pole,, nebo na prázdnou loď soupeře; kartu lze využít jen jednou během hry, ale nikoliv v tahu, ve kterém byla objevena. Opustí-li námořník pole, schopnost karty zaniká; Mořská panna – přináší svému objeviteli jeden z objevených pokladů, není-li střežen nebo nesen. Lze využít i v pozdějším tahu, ale jen jednou. Opustí- li námořník pole, schopnost karty zaniká;

Pokud se námořník dostane na prázdnou loď soupeře, stává se majitel námořníka majitelem i nové lodě, námořníků stejné barvy i pokladů, která loď dosud nasbírala. Loď, na které je alespoň jeden námořník, nelze zabrat.

Read More