Mafia City

4.00 průměr hlasování (hodnocení: 80%) - 2 hlasování

“Krvavé ruce škrtí město. Pod iluzí kultivovanosti se skrývá divoký boj o moc. Zákon jako vždy slouží chamtivcům, zkorumpovaní politici upřednostňují ty nejpřesvědčivější a místní policie i federálové se dělí o zisky jako o sladký dort.”

Hra obsahuje: 7 destiček lokací města, 60 žetonů mafiánů (v 5 barvách – šedá, žlutá, červená, modrá a zelená), 3 figurky (starosta, nájemný vrah, policista), 30 žetpnů vítězných bodů (v hodnotách 1, 5 a 10), 1 žeton začínajícího hráče, 7 černých označovacich kostek, 66 karet (49 akčních karet, 10 přehledových karet, 7 náhradních karet)

Cílem každého hráče je dosáhnout jako první předepsaného počtu vítězných bodů (hvězdiček). Počet závisí na počtu hráčů a zkušeností hráčů. Pro tři hráče je to 10/15, pro 4 hráče 8/13 a pro 5 hráčů 7/11. Body se získávají pouze kontrolou lokací ve městě. Hráči o město bojují svými mafiány, pletichami, které představují karty, efekty lokací, které ovládají a postavami (figurkami) potulujícími se městem.

Setup: Každému hráči předejte žetony mafiánů v jeho zvolené barvě. Podle počtu hráčů si určitý počet nechá u sebe a určitý počet zůstane v “rezervě” někde u hracího plánu. Počty jsou následující: Hra ve třech 8 v ruce 4 v rezervě Hra ve čtyřech 7 v ruce 4 v rezervě Hra v pěti 6 v ruce 4 v rezervě Doprostře stolu rozložte lokace města (herní plán) vždy tak, že jedna lokace je uprostřed a ostatní jsou okolo. Na lokaci Přístav umístěte figurku Nájemného vraha, na lokaci Policejní stanice umístěte figurku Policisty a na lokaci Radnice umístěte figurku Starosty. Ze všech 49 karet rozdejte každému hráči 2 karty. Před začátkem hry je možné obě karty zahodit a vzít si místo nich dvě nové.

Na lokacích jsou dvě důležíté věci. Každá je očíslovaná číslem, která jdou od 1 do 7, což má vliv na vyhodnocování (více dále v textu). Navíc je na každé místo, kde se pokládají žetony mafiánů. Na kartách jsou 3 důležité věci. Symboly (v levém a pravém horním rohu), typ karty (pod ilustrací) a efekt karty (spodní část karty).

Typ karty určuje, v které fázi je lze zahrát. Karty akcí lze zahrát pouze v akční fázi a karty lokací lze zahrát pouze ve fázi lokací. Karet reakcí je několik, přičemž některé lze zahrát jak akční, tak ve fázi lokací a jiné lze zahrát pouze ve fázi lokací. Symboly jsou 4 druhů: Klobouk Kulka Pěst Hvězda Klobouk se používá v akční fázi. Hráč může odhodit jednu kartu s kloboukem, aby si mohl vzít jednoho svého mafiána z plánu zpět do ruky. Nebo může odhodit dvě karty s kloboukem a umístit na herní plán jednoho svého mafiána z rezervy. Kulka se používá v akční fázi. Hráč, který již pasoval, smí jednou odhodit kartu s kulkou a poté provést jednu běžnou akci. Poté již nesmí do současného kola akční fáze nijak zasahovat. Pěst se používá jako reakce na jiné karty. Kdykoliv chce kterýkoliv soupeř provést efekt karty nebo použít její symbol(y), lze odhozením dvou karet s pěstmi anulovat tento počin. Neplatí na efekty lokací. Hvězda se používá ve fázi lokací. Lze ji využí pouze na lokaci Soukromý klub a může ji využít pouze hráč, který Soukromý klub vlastní. Pokud tak udělá, získá 1 vítězný bod navíc.

Tři figurky mohou také ovlivňovat dění ve městě. Hráč, který kontroluje Policejní stanici, dostává figurku policisty. Takový hráč se smí kdykoliv během hry podívat na karty jakéhokoliv soupeře. Hráč, který kontroluje Radnici, dostává figurku starosty. Starosta dává hráči schopnost, ve fázi lokací vybírat pořadí vyhodnocování daných lokací. Pokud hráč kontroluje přístav, má možnost pohnout na sousední pole s figurkou vraha. Dále, pokud je fáze lokací a zrovna proběhlo vyhodnocení lokace přístav, lze i zahrát karty nájemný vrah.

Samotné hraní se skládá ze 4 fází. Akční fází, fází lokací, strategickou fází a koncem kola.

V akční fázi musí, od začínajícího hráče, každý hráč provést jednu z následujících akcí: A. Umístit žeton mafiána z ruky – na libovolnou lokaci; pokud v lokaci již je jakýkoliv mafián, položte ho na něj (začne se tvořit sloupec) B. Zahrát akční kartu – provede se efekt karty a ignorují se symboly na kartách C. Vzdát se tahu (Pasovat) – nadále je v tomto kole mimo hru ohledně akční fáze. Pasování se ruší v případě, že se mu nějakým způsobem dostal do rukou zpět mafián z herního plánu. Navíc viz. Kulka.

Ve fázi lokací se vyhodnotí následky jednotlivých lokací. Zde záleží na tom, kde je figurka starosty. Pokud ji nikdo nevlastní (stojí na Radnici), vyhodnocuje se podle číslování na deskách. Pokud ji vlastní nějaký hráč, tak ten hráč určuje pořadí vyhodnocování. Každá lokace se musí kompletně vyhodnotit, než se přejde k další. Na plně vyhodnocenou lokaci se pro lepší přehlednost pokládá černá označovací kostička. Lokace mají různé schopnosti, které se aktivují tím, že je někdo kontroluje. Velmi stručně: 1) Věznice umožňuje odebrat jeden žeton soupeře z jakékoliv lokace a přemístit ho do vězení. Všichni zavření mafiáni před tímto počinem se vrací hráčům do ruky. 2) Přístav umožňuje pohyb s vrahem a zabíjení mafiánů. Zabití mafiáni se pokládají do “rezervy”. 3) Klub rváčů umožňuje hráči vzít si jednoho mafiána z “rezervy” a přidat si ho do ruky. 4) Policejní stanice dává hráči figurku policisty. 5) Obchodní čtvrť umožňuje hráči vzít si 3 karty a poté jednu libovolnou odhodit. 6) Soukromý klub umožňuje hráči zahodit kartu z hvězdou a tím získat dodatečný bod. 7) Radnice dává hráči figurku starosty. ´ Lokace kontroluje hráč, který na ní má největší počet mafiánů, nebo v případě shody, má nejnižšího mafiána (nejdříve zahraného). Vyjímkami jsou klub rváčů, který kontrolují všichni hráči s nejvyšším počtem bodů a radnice, kterou kontroluje pouze hráč, který má více mafiánů. V případě remízy v klubu rváčů se za něj neuděluje bod a v případě remízy v radnici se vrací starosta zpět na radnici a opět nedostává nikdo bod. Nyní se zkontroluje, zda nedošlo k ukončení hry.

Ve strategické fázi je možno stáhnout své mafiány z města zpět do ruky. Pokud někdo vlastní starostu, rozhodne kterou lokací se začíná a který hráč začíná se stahováním. Pokud starostu nikdo nevlastní, začíná se podle číslování lokací a od začínajícího hráče. Každý hráč má v každé lokaci jednu možnost stáhnout libovolný počet mafiánů. Z lokací, kde již došlo ke stahování (nebo bylo nabídnuto a odmítnuto) se pro přehlednost odebírá černá označovací kostička.

Ve fázi Konec Kola se předá dále žeton začínajícího hráče a dobírají se akční karty. Jednu kartu dostane hráč, který má jako jediný aktuálně nejmenší počet vítězných bodů a zároveň je jediným hráčem s nejmenším počtem karet v ruce. Jednu kartu si dobere hráč, který má jako jediný aktuálně nejmenší počet vítězných bodů (a to i v případě, že již kartu dostal). Poté dostane kartu každý hráč. (maximální možný počet karet je tedy 3 pro hráče s nejmenším počtem bodů a s nejméně kartami v ruce).

Read More

Napsat komentář