Master Of Orion: The Board Game

4.00 průměr hlasování (hodnocení: 80%) - 1 hlasování

“Rozvíjejte svou rasu, dobývejte nové systémy a veďte svou civilizaci k prosperitě. Spravujte své zdroje obratně a moudře a veďte vývoj vybrané rasy správným směrem.”

Hra obsahuje: 1 deska s počítadlem bodů a kol hry, 6 oboustranných desek civilizací, 90 karet zařízení, 10 karet rádců, 1 žeton začínajícího hráče, 10 žetonů loajality, 8 žetonů bodů (+50 a +100), 1 žeton počítadla kol, 60 označovacích kostiček ve čtyřech barvách (žlutá, modrá, červená a zelená)

V této hře hráči představují hlavu jedné z civilizací, s úkolem ji dovézt k co největší prosperitě. Hráči rozvíjí svou civilizaci, planetární soustavy, budují různá zařízení a okrajově bojují proti sobě. Cílem je mít na konci hry po určitém počtu kol co nejvíce vítězných bodů.

Setup: Každý hráč náhodně obdrží (nebo si ji vybere) jednu civilizaci, vezme si příslušnou desku a položí ji před sebe. Na své desce si pomocí označovacích kostiček všichni označí svoje startovní suroviny (v kroužku) – potraviny, kosmické lodě a nástroje. Další kostičku položí na číslo 10 stupnice loajality (v levé části desky). Žeton pro počítadlo kol dejte na první pole tohoto počítadla a jednu kostičku každého hráče dejte na pozici 0 počítadla bodů. Zbylé kostičky si každý nechá poblíž své hrací desky. Zamíchejte karty rádců a náhodně na stůl vyložte pět z nich. Ostatní vraťte do krabice. Náhodně určete začínajícího hráče a dejte mu žeton začínajícího hráče. Zamíchejte karty zařízení a umístěte je doprostřed stolu. Každý hráč, počínaje začínajícím, si vezme 5 karet do ruky. Poté může, znovu od začínajícího hráče, každý odhodit libovolný počet karet a vyměnit je za nové.

Hra se hraje na maximálně 8 kol a každé kolo se skládá ze tří fází po sobě pevně daných. 1) Začátek kola, 2) Fáze akcí a 3) Ukončení kola.

Začátek kola se dělí do tří bodů. Prvním je získání zdrojů. Každý hráč obdrží zdroje uvedené v pravém rohu jeho karet v soustavách (vyložené). Nelze překročit hodnotu 9. Druhým je určení stupně mobilizace a počtu dostupných akcí. Mobilizace se nachází pod stupnicí zdrojů a je rozdělena na tři sektory (1-3, 4-6 a 7-9). Na stupnici zdrojů si najděte svoji nejdále vpravo položenou kostičku. Podle její hodnoty určíte mobilizaci a počet akcí, které budete mít k dispozici pro toto kolo. Příslušný počet označovacích kostiček (akcí) si dejte na vyznačené místo na desce. Třetím bodem je spouštění efektů karet s časováním “Na Začátku Kola“. Pokud jich máte více, smíte si vybrat jejich pořadí.

Fáze akcí je fází, v nichž hráči hrají nové karty, využívají svoje již vyložené nebo využívají svou desku hráče. Jako svou akci můžete: postavit nové zařízení (kartu z ruky), transformovat (kartu z ruky), provádět výzkum (dobrat si karty), provést aktivaci (vyloženou kartu), zaútočit (na jednoho soupeře), obchodovat (vyměnit zdroje), udělat propagandu nebo najmout rádce. Provádění akcí se zaznamenává pomocí označovacích kostiček, které máte v daném kole k dispozici. Každý hráč na tahu provede vždy jen jednu akci a poté jede hráč po levici, atd. dokud všichni nepoužili všechny svoje akce. Zařízení, která postavíte, vždy tvoří část tzv. soustavy. Každý hráč smí mít maximálně 4 soustavy (vyjímkou je jeden z rádců) a v každé z nich mít maximálně 5 karet. Každá karta, která je umístěna do soustavy, kde již jiná karta leží, překrývá její popis – neplatí již její schopnost (vyjímkou jsou karty typu “Na Konci Hry“). Jediné co je trvalé na kartách v soustavě je zdroj, který vám přináší a jejich barva. Cena karty za stavbu je vyznačena v levém horním rohu. V levém spodním rohu je odměna za transformaci. Pod obrázkem je popsán typ karty, kdy aktivace znamená použití kostičky. Pokud je pole pro kostičku označeno písmenem “A”, dáváte na něj kostičku ze svých dostupných akcí. Pokud je označeno písmenem “Z”, dáváte tam kostičku ze zásoby. Zaútočit můžete pouze tehdy, pokud váš soupeř má stejně nebo méně kosmických lodí než vy. Zároveň, podle počtu hráčů, lze zaútočit na stejného hráče jen několikrát (počet hráčů/počet možných útoků na stejného hráče 4/1 3/2 2/3). Každopádně, útočník ztratí dvě kosmické lodě, ale získá dva vítězné body. Napadený ztrácí jednu loajalitu. Obchod se dělá v kurzu 3 jídla za 2 kosmické lodě za 1 nástroj a zase dokola. Propaganda zvyšuje vaši loajalitu o 3 body, což je její jediná funkce. Loajalita je však důležitá věc. Pokud je loajalita nízká, nemusíte být schopní hrát některé karty a pokud je dokonce v mínusovém čísle na konci vašeho kola, hra okamžitě končí a počítají se dosažené body. Můžete si také najmout rádce z pěti dostupných na stole. Vždy můžete mít jen jednoho. Ti mají speciální schopnost/i.

Ukončení kola se skládá ze 4 bodů. Prvním je ověření zda nenastal konec hry. Hra končí pokud je splněna jedna z těchto podmínek: skončilo poslední kolo hry, loajalita jakéhokoliv hráče je nižší než nula nebo jakýkoliv hráč má ve svých soustavách 20 karet. Druhým bodem je ověření počtu karet v ruce. Každý, kdo má více než pět karet v ruce, odloží tak, aby jich měl právě pět. Třetím bodem je vrácení kostiček akcí do zásoby. Všechny vaše kostičky ze všech míst se vrátí do jedné hromádky poblíž vaší desky. Posledním bodem je předání žetonu začínajícího hráče.

Vítěz se určuje následovně: K bodům, které jste získali v průběhu partie, přičtěte aktuální hodnotu své loajality a všechny body uvedené na vašich kartách. V případě shody bodů, rozhoduje stupnice loajality. Pokud je to stále nerozhodně, rozhoduje celkový součet všech zdrojů. Pokud stále přetrvává remíza, vedoucí hráči sdílejí své vítězství.

Read More

Napsat komentář