Modern Art

5.00 průměr hlasování (hodnocení: 90%) - 1 hlasování

“Nákup a prodej obrazů může být velmi výnosný obchod. Čtyři typy aukcí jsou výzvou pro hráče v této klasické hře o spekulaci s uměním.”

Hra obsahuje: 1 deska prodeje obrazů, 70 karet obrazů (5 autorů/barev), 5 zástěnek se muzei, 1 žeton prvního hráče (kladívko), 12 žetonů hodnocení (4×10, 4×20 a 4×30), 132 žetonů peněz (v hodnotách 1, 5, 10, 20, 50, 100)

V Modern Art se stáváte jedním z muzeí umění. Vaším úkolem je nakoupit/prodat obrazy umělců, jejichž cena bude růst/klesat. Cílem hry pak je na prodeji co nejvíce vydělat.

Setup: Zamíchejte 70 karet obrazů a rozdejte určitý počet každému hráči: 3 hráči – 10 karet, 4 hráči – 9 karet a 5 hráčů – 8 karet. Každý hráč dále obdrží 100 000 dolarů (žeton 1$ reprezentuje 1000$), a jednu ze zástěn s muzeem, za kterou schová svoje peníze. Určete začínajícího hráče a předejte mu kladívko.

Hra se hraje v průběhu čtyř kol. Během těchto kol hráči nabízí obraz z ruky do aukce, které se ostatní hráči účastní. Jakmile se dá do aukce pátý obraz od jednoho autora, kolo končí a koupené obrazy toho kola jsou prodány do banku. Cena obrazů se zvyšuje se vzrůstající poptávkou po autorovi. Může se však i zmenšit, nebo učinit obrazy od daného autora i bezcenými. Hráč držící kladívko (a tedy na řadě) je znám jako aukčnéř.

Hráč, jenž je na řadě, si vybere jednu ze svých karet a položí je na stůl přede všechny. Tato karta/obraz bude nyní v aukci. Jakmile aukce skončí, hráč s nejvyšší nabídkou vyhrává a zaplatí co nabídl hráči, jenž obraz vyložil z ruky. Pokud nejvyšší nabídku udělal sám aukčnéř, peníze putují přímo do banku. Vítěz si každopádně bere obraz a dává ho před svoji zástěnu, aby byl vidět. Poté se předá kladívko a aukci začíná další hráč v pořadí.

Aukcí je pět typů, které reprezentují symboli oka (otevřená aukce), hvězdy s jedničkou (jednonabídková aukce), zámku (tajná aukce), pytlíkem peněz (aukce s fixní částkou) a kladívkem s označením x2 (dvojitá aukce).

Otevřená aukce – všichni hráči (včetně aukčnéře) mohou podávat nabídky na obraz, nehledě na pořadí. Pro udělání nabídky hráči jednoduše řeknou nahlas částku, kterou nabízí. Aukčnéř musí udržovat pořádek a mít na vědomí poslední nejvyšší nabídku. Aukce končí, pokud nikdo další nechce udělat vyšší nabídku, než poslední vyřčená. Pokud žádný hráč nenabídl nic, aukčnéř vyhrává kartu zadarmo.

Jednonabídková aukce – začínajíc od hráče nalevo od aukčnéře, a dále po směru hodinových ručiček, každý hráč má jednu možnost učinit nabídku na obraz v aukci, začínajíc vždy výše, než byla poslední nabídka, nebo se vzdát aukce. Poslední šanci na nabídku má aukčnéř. Poté co aukčnéř podal/nepodal nabídku, aukce končí. Pokud žádný hráč nenabídl nic, aukčnéř vyhrává kartu zadarmo.

Tajná aukce – všichni hráči, včetně aukčnéře, si pomocí žetonů peněz nachystají svoji nabídku. Žetony schovají do dlaně a tu neotevřenou natáhnou do prostřed stolu. Pokud nechcete nabídnout nic, nedávejte nic do ruky, tu však stále natáhněte do prostřed stolu. Jakmile mají všichni nataženou ruku, všichni zaráz otevřou dlaně a nejvyšší nabídka vyhrává. Pokud dvě nebo více nabídek je nerozhodně, hráč sedící blíže k aukčnéřovi, po směru hodinových ručiček, vyhrává. Pokud byl aukčnéř jedním z těch, co byl nerozhodně, vyhrává on. Pokud žádný hráč nenabídl nic, aukčnéř vyhrává kartu zadarmo.

Aukce s fixní částkou – aukčnéř si vymyslí cenu obrazu a řekne ji nahlas (nesmí být vyšší než velikost jeho financí). Každý hráč, začínajíc nalevo od aukčnéře, a poté pokračujíc ve směru hodinových ručiček, má šanci obraz koupit za tuto cenu. Pokud někdo koupil obraz, aukce končí. Pokud nikdo obraz nekoupil, aukčnéř musí koupit obraz za částku, kterou sám vyřkl.

Dvojitá aukce – dvojitá aukce se dělí na dva případy. 1) Pokud aukčnéř nabízí kartu s dvojitou aukcí, může se rozhodnout nabídnout ještě druhý obraz k tomu. Druhý obraz musí být od stejného autora/barvy, ale nesmí to být další dvojitá aukce. Oba obrazy jsou poté nabízeny zaráz, a hlavně – podle aukčních pravidel druhého obrazu. Vítěz aukce získává oba obrazy. 2)Vzácně se může stát, že aukčnéř nemůže/nechce nabídnout druhý obraz, další hráči v pořadí mají šanci nabídnout druhý obraz. Znovu, ten musí být od stejného autora (barvy) a nesmí být další dvojitá aukce. Pokud nikdo nenabídl druhý obraz, původní obraz vyhrává aukčnéř zadarmo. Pokud však jiný hráč nabídl druhý obraz, pak se tento hráč stává novým aukčnéřem a prodávají oba obrazy podle typu aukce na jeho nabídnutém obraze. Všechny peníze z prodeje dostane pouze nový aukčnéř. Po skončení aukce, dalším aukčnéřem je hráč nalevo od nového aukčnéře. Každý hráč mezi starým aukčnéřem a novým aukčnéřem přicházejí o kolo stát se aukčnéřem.

Každé kolo jakmile nastane situace, že se začne nabízet pátý obraz od stejného autora, aukce neprobíhá a přechází se k hodnocení. Karta, která vyvolala hodnocení je zahozena. Nejprve se spočítají všechny prodané obrazy v daném kole. Poté na desku hodnocení postupně dáváte žetony tak, že nejprodávanější dostane žeton 30, druhý 20 a třetí 10. V případě shod vyhrává autor/barva co nejvíce vlevo. Pokud se prodali jen dva druhy obrazů/od dvou autorů, desítka se neuděluje. Žetony dávejte do stejné řady, pro každé z kol. Následně všichni hráči prodají svoje obrazy. V každém kole hráči obdrží peníze POUZE za obrazy, kterým byl v tomto kole udělen žeton, nehledě na to, zda měl žeton někdy před tím. V dalších kolech, pokud autor obdržel další žetony, cena jeho obrazů se sčítá.

Po prodeji obrazů, v závislosti na kole, obdrží hráči dodatečné karty, následujícím způsobem:

Počet hráčů1. kolo2. kolo3. kolo4. kolo
3 hráči10660
4 hráči9440
5 hráčů8330

Pokud během čvrtého kola hráčům dojdou karty, tak nabídnutím poslední karty končí kolo a tato karta se již nenabízí. Po čtyřech kolech vyhrává hráč s nejvíce penězi. V případě shody hráči sdílejí své vítězství.

Read More