Planet

5.00 průměr hlasování (hodnocení: 90%) - 1 hlasování

“Jiskra života se chystá vyskočit z vašich rukou a rozletět se do světa. Budujte biomy, abyste vytvořili jedinečnou 3D planetu a přilákali co nejvíce volně žijících živočichů.”

Hra obsahuje: 4 planetová jádra (plast + magnety), 50 desek krajiny (magnety), 45 karet živočichů, 5 karet hlavního úkolu, žeton prvního hráče

Ve této hře se hráči snaží vytvořit co nejpříznivější prostředí pro co nejvíce živočichů. Každý živočich má rád něco jiného. Losi rádi žijí v horách, ale musí mít přístup k vodě. Hráči vidí požadavky zvířat a snaží se jim vyhovět a tím bodovat.

Setup: Každému hráči dejte jedno planetové jádro. Vemte všechny dílky krajin, zamíchejte je lícem dolů a utvořte deset sloupečků po pěti dílcích za sebou (stále lícem dolů). Vemte karty živočichů. Zamíchejte je a vyložte na stůl (lícem nahoru) tak, jak je uvedeno v návodu (začínajíc od třetího sloupečku destiček krajiny – 3 sloupce s jedním živočichem, 4 sloupce se dvěma živočichy a 3 sloupce se třemi živočichy – poslední dva sloupce končíc bez destiček krajin). Zamíchejte karty hlavních úkolů (lícem dolů) a dejte každému hráči náhodně jeden. Náhodně určete začínajícího hráče.

V každém kole začínající hráč otočí první sloupeček destiček krajin. Jednu z nich si vybere a přiloží ji někam na svoje planetové jádro. Po něm udělá každý další hráč totéž. V prvních dvou kolech nejsou pod sloupečky žádné karty, takže se nic jiného neděje. Zbytkové destičky krajin dávejte na konec do sloupečků, které mají karty, ale nemají destičky (tj. celkově deset destiček). Třetím kolem po umístění destičky krajiny začíná vyhodnocování.

Každá karta zvířat má určité požadavky. Ty jsou tří druhů: 1)největší oblast jednoho druhu sousedící s alespoň jednou oblastí jiného druhu, 2)největší oblast jednoho druhu, která nesmí sousedit s oblastí jiného druhu a 3)nejvíce nespojených oblastí jednoho druhu. Hráč, který nejlépe splňuje podmínku si kartu živočicha ponechává před sebou. Pokud dochází ke shodě mezi hráči, karta se posouvá do vyhodnocení dalšího kola, kde je možné o ni znovu bojovat. Pokud i na konci hry stále dochází k remíze, pokračuje se následovně: v případě čísla 3) karta není nikoho a propadá, v případech 1) a 2) se rozhoduje druhou největší možnou oblastí stejného druhu, pokud i tak nastává shoda, hledá se ještě třetí největší a pokud i tak je shoda, karta propadá.

Na konci hry se počítají body následovně. Karta hlavního úkolu obsahuje druh oblasti, který vám přináší body. Pokud dosáhnete určitého počtu oblastí, obdržíte body na ní napsané. K tomu připočtete 1 bod za každou akrtu živočicha, jehož druh hlavní oblasti se shoduje s druhem oblasti na vašem hlavním úkolu a 2 body za každou kartu živočicha, jenž se neshoduje. Výsledné skóre by mělo určit vítěze. Dochází-li ke shodě, vyhrává ten, který má více karet živočichů.

Read More