Quadropolis

4.00 průměr hlasování (hodnocení: 80%) - 1 hlasování

“Pošlete své architekty a pečlivě plánujte, jak vybudujete rušnou metropoli.”

Hra obsahuje: 142 destiček budov, 20 destiček architektů, 65 modrých meeplů, 50 červených kostiček, 1 velká zelená figurka, 1 velká černá figurka, 1 oboustranná deska staveniště, 4 oboustranné hrací desky; 4 listy s nápovědou, 1 látkový pytlík, 1 notes s natisklými vyhodnocovacími tabulkami

Cílem hry je postavit město, kde se jeho funkčnost snoubí s jeho krásou. Hra se rozděluje na čtyři kola, kdy v každém z nich máte šanci postavit čtyři budovy. K výhře však potřebujete mít ty správné budovy a ta správná místa, kam je postavit. A soupeři chcou to samé, takže vám mohou vyfouknout tu správnou budovu.

Setup: Doprostřed stolu umístěte desku staveniště. Každému hráči dejte jednu hrací desku (stranou se čtyřmi barevnými regiony ve tvaru čtverce vzhůru) a 4 architekty stejné barvy (s čísly 1-4). Poblíž desky staveniště udělejte zásobu obyvatel (modrých meeplů) a znečištění (červené kostičky). Vedle si zatím nachystejte i figurku urbanisty (velká černá). Vemte pytlík a dejte do něj všechny destičky budov fáze 1 (mají velkou jedničku na rubu). Každá fáze má také několik destiček s šedým šrafováním na rubu (místo klasické hnědé) a několik destiček s nápisem expert na rubu destičky. Pro základní hru přidávejte do pytlíku ty s šedým šrafováním. Pořádně zamýchejte a postupně zaplňujte políčka na desce staveniště, pokládajíc budovy rubem nahoru. Nyní závisí na počtu hráčů. Pro hru dvou hráčů vraťte zpět do krabice všechny destičky budov s nápisem 3-4 ve spodním rohu destiček. Pro hru třech hráčů vraťte zpět všechny destičky budov s nápisem 4. Pro tyto hry na destičce staveniště vzniknou díry, kde nic nebude. Pro hru čtyř hráčů je staveniště plné. V jakémkoliv případě nyní destičky budov otočte lícem nahoru. Určete začínajícího hráče a postavte před něj figurku starosty (velká zelená). Po ukončení každé fáze pokračujte následovně. Vraťte všechny zbylé destičky budov ze staveniště zpět do krabice. Vemte všechny destičky budov z nadcházející fáze a při skládání postupujte jako v první fázi. Pokud se nacházíte na konci čtvrté fáze, hra končí a přecházíte k bodování.

*** Hra obsahuje několik variant jak hru hrát. Popsaný setup je pro základní verzi. V Expertní verzi se otočí hrací desky hráčů na druhou stranu. Navíc se mezi destičky budov místo destiček s šedým šrafováním zamýchávají destičky s nápisem expert na rubu destiček. Hra také obsahuje speciální destičky parků, monumentů a architektů. Více informací hledejte v návodu hry.

HRA: V každém kole, resp. fázi se hraje následovně. Začíná vždy hráč s figurkou starosty (zelená). Hráč si vybere jednoho svého architekta a přiloží ho šipkou ke staveništi a to tak, že ukazuje na nějaký řádek nebo sloupec. Číslo na architektovi pak říká, kolikátá je budova, kterou si bere (např. architekt s číslem 3 si bere třetí budovu z daného směru, na který ukazuje). Na prázdné místo odkud vzal tuto budovu položí figurku urbanisty (černá). Budovu nyní umístí na svůj hrací plán, ale pouze do řádku nebo sloupce, jenž nese stejné číslo jako číslo, jenž měl architekt, kterého na získání destičky použil (ve vyjímečných případech hráč nemusí chtít stavět – budova se poté jenom vrátí do krabice). Pokud nemá kam stavět (řádek i sloupec se stejným číslem jsou plné) budova se stejně oddělá z desky staviniště a urbanista (černý) se posune na prázdné pole. Budova se vrátí zpět do krabice. Nyní se hráč podívá na onu budovu co postavil. V levém horním rohu se nachází část se surovinami. Pokud se tam nachází jakýkoliv počet meeplů nebo znečištění, bere si je ihned k sobě ze zásoby. Pokud se tam nachází vítězné body (číslo ve hvězdě), nedělá prozatím nic. Ty se mu započítají až na konci hry. Pokračuje další hráč. Ten znovu vybírá kam umístí svého vybraného architekta. Tentokrát však nemůže umístit architekta na již umístěného architekta (ať už soupeře nebo svého) a zároveň pro toto kolo, nemůže umístit architekta na řádek nebo sloupec, ve kterém šipka architekta míří na figurku urbanisty (černá). Takto to pokračuje stále dokola, dokud všichni nepoužili všechny čtyři své architekty nebo dokud hráč nemůže architektem sebrat žádnou budovu. *Jedna z destiček budov v každé fázi má na sobě také nakreslenou zelenou figurku starosty. Hráč, který postavil tuto budovu se stává prvním hráčem pro nadcházející fázi hry. To se určuje tak, že si od současného prvního hráče převezme figurku starosty (zelená). Pokud na konci jakékoliv fáze je tato budova stále na desce staveniště, je prvním hráčem stále ten, kdo drží figurku starosty.

Jak bylo řečeno, budovy lze stavět jen na řádek nebo sloupec čísla architekta jenž je vzal. Do toho mají budovy ještě zvláštní požadavky, chcete-li mít za ně na konci kola nějaké body. Některé budovy mají v pravém dolním rohu meepla nebo znečištění v rámečku. Toto je cena, kterou musíte zaplatit, aby byla budova aktivována a dostali jste z ani na konci hry body. Meeply a znečištění nedáváte do konce hry nikdy pryč ze své části herního prostoru. Pro signalizaci zaplacení ceny apod. je umisťujete na desky budov. Kdykoliv během hry – i mimo svůj tah – smíte rozmístění surovin libovolně přeskládat.

Budovy mají i speciální požadavky podle druhu, kterého jsou. Zrychleně: Úřady (světle modrá) chcete stavět ve všech kvadrantech vašeho města (barevné čtverce); Přístavy (modrá) chcete stavět v řadě za sebou; Továrny (červená) chcete stavět vedle přístavů a obchodů; Obchody (fialová) chcete po postavení naplnit co nejvíce obyvateli (modří meeplové); Parky (zelená) chcete stavět vedle paneláků; Paneláky (žlutá) jsou speciální budovy. Paneláky dávají body za to, že je stavíte na sebe. To jde udělat pouze s nimi a pouze jedním způsobem. První patro paneláku stavíte normálně obvykle jako každou jinou budovu. Každé další patro smíte postavit pouze tak, že destičku paneláku berete architektem s číslem, jenž odpovídá číslu patra, které chcete postavit (tedy 4. patro postavím tak, že beru destičku paneláku s architektem s číslem 4).

*Informace o speciálních budovách hledejte v návodu hry.

Po ukončení čtvrté fáze přejděte k bodování, na coč slouží předtištěný blok se skórovacími tabulkami. Pomoc s bodováním a se stavěním budov se nachází na nápovědních kartách každého hráče. Vítězem je hráč s nejvíce body.

Read More