Res Arcana

4.00 průměr hlasování (hodnocení: 80%) - 1 hlasování

“Life, Death, Elan, Calm, and Gold are the essences that fuel the art of magic. Choose your mage, gather essences, craft unique artifacts, and use them to summon dragons, conquer places of power, and achieve victory!”

Hra obsahuje: 40 karet artefaktů, 5 karet míst moci, 10 karet magů, 10 karet monumentů, 8 karet magických předmětů, 15 žetonů esencí (v barvách modré, červené, zelené, černé a žluté), 12 žetonů násobitele 5x; 4 referenční karty, žeton prvního hráče

Mágové dychtí po moci a snaží se být stále silnějšími. Konkurence je však velká a tak je potřeba dosáhnout dostatečné hranice síly co nejdříve. K tomu jim pomůžou nejrůznější cerepetičky, které je někdy lepší rozbít, než použít, budou navštěvovat různá místa a konvertovat elementy na jiné, aby si zajistili hladký postup v mocenském žebříčku.

Setup: Vemte karty magických předmětů a rozmístěte je lícem nahoru doprostřed stolu. Nad ně položte karty míst moci (pokud hrajete první hru, použijte stranu s hvězdou). Vemte balíček monumentů a zamíchaný balíček dejte lícem dolů pod karty předmětů. Poté dvě karty otočte. V blízkosti dejte zásobník esencí a násobitelů. Každému hráči dejte jednu esenci od každého druhu. Poté vemte karty artefaktů. (Pokud hrajete první hru, vydělejte karty s čísli 1/2/3/4… a použijte je jako startovní trojice) Zamíchejte jej a dejte každému hráči 8 karet. Zbytek karet artefaktů vraťte do krabice, již nebudou potřeba. Následně vemte karty mágů, zamíchejte a rozdejte každému dva. Každý hráč si podle karet artefaktů jednoho mága vybere a druhého vrátí zpátky do krabice. Nyní určete začínajícího hráče. Startujíc od posledního hráče, si každý postupně vezme jeden magický předmět z prostřed stolu. V poslední řadě si každý lízne tři karty. Hra nyní může začít.

Hra se hraje po několik kol, konkrétně dokud někdo nedosáhne 10 bodů. Každé kolo se skládá ze tří částí.

První část se nazývá Collect Essences. Hráči obdrží tolik esencí, kolik jim karty dávají (např. od mága, od artefaktů, míst moci). Esence se dělí na životní síla (zelená), elán (červená), voda (modrá), smrt (černá) a zlato (žlutá). Můžete si také vzít esence na vašich kartách před vámi, pokud se tam někdy octli, musíte mít však na vědomí, za jakých podmínek to lze udělat (popisky karet).

Druhá část se nazývá Action Phase. Od prvního hráče po směru hodinových ručiček děláte postupně každý jednu akci, pokračujíc stále dokola, dokud všichni postupně nepasují. Jako akci můžete: vyložit artefakt (po zaplacení ceny), koupit monument nebo místo moci, odložit artefakt z ruky (na odkládací balíček) za jedno zlato, nebo dvě jiné esence, použít schopnost na jedné rovné kartě před vámi (některé karty se po použití otáčí o 90°, tyto schopnosti pak ve stejném kole již nelze použít) anebo pasovat. Pokud pasujete, vraťte svůj magický předmět zpět do prostřed stolu a vemte si jiný. Pokud jste pasoval první, vemte si také žeton prvního hráče s pasující stranou dolů. Následně si doberte jednu kartu.

Třetí částí je Check Victory. Nyní si spočítáte všechny body, jestli nemáte 10 a více bodů (žeton prvního hráče je za 1 bod!). Pokud tak nikdo nemá, narovnejte si všechny karty, které byly pootočeny a začněte nové kolo.

Některé karty přikazují protihráčům ztratit životní esenci. Nikdy nemůžete přijít o esence, které máte na svých kartách, pouze o ty, které máte jen v zásobě. Některé karty mají také schopnost reakce (v oranžovém pozadí). Tyto schopnosti, platíc i když je karta pootočena, mohou zvrátit nebo změnit ztrátu, jenž čelíte.

Dosáhl-li někdo deseti a více bodů, stává se vítězem. V případě shody vyhrává hráč, s větší zásobou esencí.

Read More