Siege

3.00 průměr hlasování (hodnocení: 66%) - 2 hlasování

“Chcete-li zvítězit, musíte moudře přesouvat své síly, odhadnout plány soupeře a udeřit, když se naskytne příležitost. Pokud přijdete o krále, vaše možnost vládnout se rozplyne. Porazte své nepřátele a vaše místo v historii bude navždy zapamatováno.”

Hra obsahuje: 42 karet – 4x assasin, gatekeeper, courtier, king, chancellor, knight, gong farmer

Cílem hry je eliminovat krále všech soupeřů.

Setup: Každý hráč obdrží set karet v jedné barvě. Ty položí před sebe na stůl rubem nahoru v libovolném pořadí. Na své karty se může kdykoliv podívat, ale nesmí měnit jejich pořadí.

Každé kolo musí hráč provést jednu ze 4 akcí:

Stáhnutí karty: povinná akce, hráč stáhne zpět do svého hradu kartu, která není v bitvě a není v jeho hradu, stahuje na jakékoliv prázdné místo v hradě nebo na kraj hradu Vyslání do bitvy: hráč tajně vyšle jednu kartu naproti jiné kartě, která není již v bitvě Iniciování bitvy: Hráč otočí svoji kartu, která je v bitvě s jinou kartou a tím započne útok Použití schopnosti: hráč zahodí kartu se schopností, jenž pak provede, karta nesmí být v bitvě

V bitvě je každá karta, naproti které je další karta, ať už v hradu hráče, nebo v hradě soupeře. Útočník je vždy hráč, který začíná bitvu a obránce je vždycky hráč, který je cílem útoku nehledě na tom, ve kterém hradě se karty nachází. Útočník vždy přichází o svou kartu. Otočí ji a obránce se tajně podívá na bránící se kartu. Poté popravdě zahlásí jednu ze dvou možností: 1) pokud je síla bránící se karty menší, než síla útočící karty, zahlásí “vyhráls” a odhodí i svou kartu společně s útočníkovou; 2) pokud je síla bránící se karty větší nebo rovna síle útočící karty, zahlásí “prohráls” a vrací kartu rubem nahoru zpátky na místo, kde byla; o kartu přichází pouze útočník; Pokud jakýmkoliv způsobem dojde k otočení karty krále (např. i útokem), hráč vlastnící tohoto krále prohrává a odstraňuje všechny svoje zbylé karty ze hry.

Schopnosti postav jsou následující:

Gong Farmer – 0 – nemá žádnou schopnost

Assasin – 1 – pokud útočí, nebo se brání proti králi (king) nebo rytíři (knight), vyhrává tento souboj, nehledě na sílu karty

Gatekeeper – 2 – má místo síly 2 sílu 5, pokud stojí na kraji hradu vlastnícího hráče Courtier – 3 – tuto kartu lze zahodit pro speciální schopnost; ta umožňuje určit hráče, který musí zahodit jednu svou kartu, která není v bitvě; hra poté pokračuje od cíleného hráče King – 4 – hlavní karta; pokud je poražen, či jinak otočen, hráč prohrává hru Chancellor – 5 – tuto kartu lze zahodit pro speciální schopnost; ta umožňuje určit jednu kartu vyslanou do bitvy libovolného hráče (i svoji kartu); daná karta se musí ihned vrátit zpět do svého hradu; hra poté pokračuje od cíleného hráče

Knight – 6 – tuto kartu lze zahodit pro speciální schopnost; pokud rytíř není v bitvě a je ve svém hradě, může být zahozen, aby tím zachránil jakoukoliv kartu pod útokem v hradě hráče; zachráněná karta se neukazuje a rytíř spolu s útočníkem jsou odhozeni

Read More

Napsat komentář