Splendor

4.00 průměr hlasování (hodnocení: 80%) - 2 hlasování

“Renesanční obchodníci se předhánějí v získávání drahokamů a pokud jste dostatečně bohatí, může vás navštívit i nějaký šlechtic, což zvýší vaši prestiž.”

Hra obsahuje: 40 žetonů šesti barev, 90 karet rozvoje tří úrovní, 10 desek šlechticů

Karty se rozdělují do 3 skupin, podle barvy jejich rubu. Jsou to zelené (1.úroveň), žluté (2. úroveň) a modré (3. úroveň). Tyto balíčky se dohromady nikdy nemíchají. Žetony se rozdělují do 6 skupin, podle jejich barvy a vyobrazení drahého kamenu. Jsou to Smaragdy (zelená), Safíry (modrá), Rubíny (červená), Diamanty (bílá), Onyxy (černá) a Zlato (žlutá).

Setup: Rozdělte karty rozvoje do tří balíčků, podle jejich rubu, a položte je na stůl nad sebe, zeleným balíčkem začínajíc dole a modrým balíčkem konče nahoře. Z každého balíčku vpravo od nich vyložte 4 karty. Někde vedle karet nachystejte žetony. Ve 4 hráčích použijte všechny žetony, ve 3 hráčích vraťte do krabice všechny zlaté žetony a 2 žetony každé další barvy. Ve 2 hráčích vraťte do krabice všechny zlaté žetony a 4 žetony od každé další barvy. Nakonec nad karty položte náhodně vylosované desky šlechticů, jejichž počet se rovná počtu hráčů plus jedna.

Cílem hry je získat 15 bodů. Body lze získat za desky šlechticů a za určité karty. Karty obsahují 3 důležité informace. Vlevo dole napsanou jejich cenu, vpravo nahoře jeden kámen určité barvy, který po získání hráčem funguje jako trvalý kámen v zásobě, který lze použít k dalším placením. Vlevo nahoře se píšou body, pokud za kartu nějaké jsou. Hráči se střídají ve hře po směru hodinových ručiček a ve svém tahu musí provést jednu ze 3 dostupných akcí. 1. akcí je výběr žetonů. Je povoleno si vzít 3 žetony různých barev nebo 2 žetony stejné barvy (jen pokud dané barvy jsou v hromádce alespoň 4 kusy). 2. akcí je rezervování karty rozvoje. Hráč si zvolí jakoukoliv kartu na stole, tu si vezme k sobě rubem nahoru a nakonec si vezme jeden zlatý žeton. Zlatý žeton funguje jako wild, tedy počítá se jako jakákoliv barva. 3. akcí je pořízení karty rozvoje. Hráč zaplatí cenu karty (v žetonech barev), kterou vidí na stole vedle balíčků, nebo může zaplatit cenu karty, kterou si dříve rezervoval. Každopádně, poté si kartu přidá ke svým. Jakákoliv karta, která je odebrána z řady karet, je ihned nahrazena novou, stejné úrovně.

Na konci tahu hráče si zkontroluje, nesplňuje-li podmínku nějakého šlechtice ve hře. Podmínkami jsou určité počty karet v určitých barvách. Pokud je splňuje, bere si šlechtice k sobě a získává body na něm zobrazené. Za kolo je možné si vzít pouze jednoho šlechtice, i když splňujete podmínku pro více šlechticů.

Hra dospěje do svého finále v moment, kdy nějaký hráč dosáhne či přesáhne hranici 15 bodů. Poté se dohraje současné kolo, aby všichni hráči hráli stejný počet tahů ve hře. Vítězem je hráč s nejvíce body. V případě remízy, vyhrává ten z nich, který má méně karet rozvoje. Pokud je pořád remíza, hráči sdílí svoje vítězství.

Read More

Napsat komentář