The Lost Expedition

4.50 průměr hlasování (hodnocení: 86%) - 2 hlasování

“Veďte své neohrožené průzkumníky hluboko do smrtící džungle při hledání Eldoráda. Využijte co nejlépe své jídlo, munici i zdraví a ponořte se hluboko do džungle. Pečlivě si vybírejte cestu, abyste byli připraveni na nástrahy, které vás mohou potkat.”

Hra obsahuje: 56 karet dobrodružství, 9 karet expidice, 6 karet dobrodruhů, 28 žetonů života, 21 žetonů jídla, 12 žetonů munice, 2 figurky, 1 žeton ráno/večer, 1 žeton začínajícího hráče, 2 karty nápovědy

Cílem hry je dostat se na konec mapy, v tomto případě poslední kartu z karet expidic. Hráči hrají v jednom týmu společně nebo jsou rozděleni do dvou týmů a hrají proti sobě. Dá se hrát i v solo variantě.

Setup One Team: Na stůl se položí karty dobrodruhů, jeden od každého druhu schopnosti. Do týmové zásoby přidejte 3 žetony munice a 4 žetony jídla. Zamíchejte karty dobrodružství. Ve hře třech hráčů rozdejte každému 4 karty. Ve hře 2 hráčů rozdejte každému 6 karet. Podle stupně obtížnosti, který si sami určíte udělejte následující:

Jednoduchá – použijte 7 karet expedice a dejte 4 žetony života na každého dobrodruha. Střední – použijte 9 karet expedice a dejte 4 žetony života na každého dobrodruha. Těžká – použijte 9 karet expedice, dejte 3 žetony života na každého dobrodruha a přidejte do týmové zásoby 1 žeton jídla navíc.

Karty expedic položte do řady vedle sebe, končící kartou ztraceného města (zezadu očíslované číslem 9). Figurku vašeho týmu položte na první z těchto karet. Vedle dejte žeton ráno/večer stranou ráno vzhůru. Náhodnému hráči předejte žeton začínajícího hráče.

Setup Two Teams: Postupujeme stejně jako v předešlém případě s těmito vyjímkami: Z balíčku karet dobrodružství vraťte do krabice karty s čísly 1, 8, 17, 33, 41 a 52. Na první kartu expedice dejte obě figurky. Oba týmy dostanou 3 dobrodruhy, po jednom od každého druhu. Zároveň si vezmou 3 žetony munice, 3 žetony jídla a 4 žetony životů pro každého dobrodruha. Cestu expedice složte ze 7 karet a z karet dobrodružství rozdejte 6 každému.

Setup Solo: Od setupu pro One Team hru se líší těmito skutečnostmi: Do zásoby si dejte 3 žetony munice a 3 žetony jídla. Každý dobrodruh bude mít 3 žetony životů. Cesta se skládá z 9 karet expedice a hráč dostane 6 karet dobrodružství.

Hra se hraje mírně odlišně pro každou ze tří variant. Odstavce v tomto popisu tedy budou odděleny následovně: [OT] (One Team), [TT] (Two Teams) a [S] (Solo). Pokud odstavec nemá označení, týkají se informace všech variant.

Hlavní částí hry je hraní karet dobrodružství. Ty na sobě nesou určité znaky, které jsou černé nebo prázdné (barva pozadí) a jsou umístěny ve žlutém, červeném nebo modrém boxu.

Vysvětlení znaků:

Černé znaky znamenají něco získat nebo udělat a prázdné znaky znamenají něco ztratit. To platí pro tyto znaky:

Jídlo (stehýnko), Munice (kulka), Život (kříž), Jungle (list), Navigace (kompas) a Kempování (stan). První tři jsou známy jako suroviny, druhá trojice je známa jako expertíza.

Pokud dostanete suroviny, přidejte indikovaný počet na kartě ze společné zásoby do vaší týmové zásoby a naopak pokud suroviny ztratíte. Pokud získáte expertízu, vemte příslušnou kartu (po dokončení celého jejího obsahu) a přidejte ji k vašim dobrodruhům. Pokud máte expertízu ztratit můžete učinit jednu z následujících tří možností: 1) Odložit kartu, kterou jste získali, se symbolem který máte ztratit. 2) Dobrodruh s odpovídajícím symbolem expertízi ztratí 1 život. 3) Jakýkoliv jiný dobrodruh ztratí 2 životy. Dobrodruzi nesmějí mít nikdy více než 4 životy. Počet jídla, munice a karet expertízy je neomezen. Pokud máte ztratit munici a nemáte ji, nemůžete tuto akci vykonat (pokud se jedná o volitelnou akci, tak si ji vůbec nesmíte vybrat). Pokud máte ztratit jídlo a nemáte ho, musíte ztratit život za každé, které dlužíte. Další sadou znaků jsou znaky cesty a expedice. Tyto znaky jsou pouze černé a mají následující vlastnosti: Přeskočení (karta se šipkou přes) znamená zahodit následující kartu v cestě dobrodružství. Výměna (dvě karty se dvěmi šipkami) znamená, že můžete prohodit pozici jakýchkoliv dvou karet za touto kartou. Odebrání (karta s mínusem) znamená zahodit poslední kartu cesty dobrodružství (nesmí to být tato). Přidání (karta s plusem) znamená přidání další náhodné karty z balíčku na konec cesty dobrodružství. Pochod (panáček) znamená přesunutí figurky o jednu kartu expedice dopředu. Smrt (lebka) znamená automatickou smrt jednoho dobrodruha.

Znaky jsou umístěny v barevných boxech. Barvy boxů značí, jak se znaky mohou hráči zacházet. Pokud jsou na kartě znaky ve žlutém boxu, musí je všechny popořadě zahrát. Pokud jsou v červeném boxu (červených boxů tam musí být více), vyberou si hráči jeden z těchto boxů a ten celý splní. Pokud jsou znaky v modrém boxu, hráči se rozhodnou, jestli chtějí tyto znaky zahrát.

Hra se dělí na fázi rána a fázi večera. Změna fáze se značí otočením tohoto žetonu a zaplacením jedoho žetonu jídla.

[OT] Ráno: Každý hráč postupně zahraje jednu kartu z ruky na stůl a to do doby, než každý zahrál 2 karty (ve hře dvou hráčů 3 karty). Poté se karty seřadí podle čísla vzestupně. Nyní se postupně vyřeší každá karta zvlášť. Nakonec se otočí žeton fáze a předá se žeton začínajícího hráče dalšímu. Večer: Hraje se podobně jako ve fázi rána s dvěma rozdíly. Hráči odehrají zbytek karet, který mají v ruce a karty se neseřazují podle čísel, ale zůstavají v pořadí, v jakém byly zahrány. Poté se karty vyhodnotí, znovu se otočí žeton fáze, předá se žeton začínajícího hráče a rozdají se nové karty.

[TT] Každá fáze se hraje podobně jako v případě variace OT s tím rozdílem, že hráči mají navýběr ze 2 cest, ke kterým mohou přidávat karty dobrodružství. Maximální délka cesty není, jedna cesta může být delší než druhá. Každopádně poté, co každý zahraje 3 karty, hráč s žetonem prvního hráče má na výběr ze dvou možností. Buď se ve fázi rána rozhodne, kterou cestou půjde jeho tým, nebo přenechá prvotní výběr na týmu soupeře. Druhý tým každopádně půjde druhou cestou. Tým, který si nemohl v této fázi vybrat cestu, si bude vybírat cestu ve fázi večera.

[S] Jako před tím, ve fázi rána se budou karty seřazovat podle hodnot, ale cesta je složena z karet hráče a i z karet náhodných z balíčku. Nejprve vyložte dvě karty z balíčku karet. Poté zahrajte dvě své vlastní. Následně zahrajte jednu z balíčku a nakonec jednu vlastní. Ve fázi večera se karty znovu nerozřazují podle čísel, ale nyní je možno přidávat karty nalevou, nebo napravou stranu cesty. Začněte zahráním jedné své karty. Následně, dle vašeho rozhodnutí, zahrejte kartu z balíčku, nebo z ruky, na levou či pravou stranu, dokud nezahrajete 6 karet.

Hra končí různými způsoby.

[OT] a [S]: Pokud jste došli na poslední kartu expedice, vyhráváte. Pokud jsou všichni vaši dobrodruzi mrtví, nebo vám podruhé došel balíček karet dobrodružství, prohráváte. [TT]: Po dokončení obou cest, pokud se jedna figurka nachází na poslední kartě expedice, vyhrává tým této figurky. Pokud se tam nachází obě figurky, vyhrávají oba týmy. Pokud zemřou všichni dobrodruzi jednoho týmu, tento tým prohrává a vyhrávají soupeři. Pokud dojde balíček karet dobrodružství podruhé, prohrávají oba týmy.

BONUS: Vlastním speciální verzi čítající 3 promo karty z edice “The Cursed Idol”. Tyto karty mají čísla 20.5, 40.5 a 99.5 a jmenují se “Possessed”, “Golden Idol” a “Ancient Trap”.

Read More

Napsat komentář