Timeline

3.00 průměr hlasování (hodnocení: 66%) - 2 hlasování

“What came first: the airplane or radio? Order all your Event cards correctly to win!”

Hra obsahuje:

Věda a objevy: 110 oboustranných karet dotýkajících se témat vynálezů, objevů, historických událostí, monumentů, umění, literatury a hudby

Hudba a film: 110 oboustraných karet s vyobrazením filmů, postav, zpěváků, skupin, písniček a dalších referencí

Cílem hry je se zbavit všech svých karet. Každá karta má jednu stranu s názvem a doprovázejícím obrázkem. Na druhé straně je k tomu ve spodní části přidán letopočet, podle kterého se hra hraje.

Setup: Zamíchejte všechny karty. Dbejte na to, aby strany s letopočtem jsou skryté. Podle počtu hráčů rozdejte každému hráči příslušný počet karet. (počet hráčů/počet karet 2/6 3/6 4/5 5/5 6/4 7/4 8/4). Náhodně zvolte začínajícího hráče. Zbytek karet tvoří dobírací balíček, který ponechte na dosah všech hráčů. Otočte vrchní kartu balíčku tak, aby byla vidět jeho strana s letopočtem.

Každý hráč má před sebou karty, jejichž letopočty jsou skryty na jejich zadní straně. Hráč, který je na řadě, si vybere jednu ze svých karet a umístí ji před, za nebo mezi karty již otočené na stole, tvořící tzv. časovou osu. Poté co se rozmyslí, kam kartu zařadit, tuto kartu vezme a položí ji na dané místo. Karta se následně otočí. Pokud se hráč trefil a letopočet odpovídá časové ose (tedy před ní je karta s menším letopočtem a za ní je karta s větším letopočtem), podařilo se mu zbavit jedné ze svých karet a pokračuje další hráč. Pokud se hráč netrefil a letopočet neodpovídá časové ose, přemístí kartu na správné místo, dobere si novou kartu z dobíracího balíčku a poté pokračuje další hráč.

V průběhu hry může nastat situace, kdy hráč bude pokládat kartu se shodným letopočtem, jaký má jedna z karet, které jsou již vyloženy na stole. V tomto případě musí kartu umístit hned vedle karty, která letopočet sdílí. Nezáleží přitom, z které strany ji umístí.

Pokud se v jednom kole podaří více lidem správně umístit svoji poslední kartu, tak tito hráči pokračují dále, zatímco ostatní jsou vyřazeni. Každý si doberou jednu kartu a hrají dál, dokud nezbude jen jeden z nich.

Read More

Napsat komentář