Turing Machine

0.00 průměr hlasování (hodnocení: 0%) - 0 hlasování

“Dešifrujte tajný kód pomocí reálného analogového počítače. Položte správné matematické otázky a zjistěte kód dřív než kdokoliv jiný.”

Hra obsahuje: šestiúhelnou destičku přístroje, 95 verifikačních karet, 48 karet kritérií, 45 děrovaných kartiček (třikrát číslo od jedné do pěti ve třech barvách), sestavitelný držák děrovaných kartiček, 4 zástěny pro hráče, notes s 50 stránkami pro zapisování a mazatelnou fixu

Setup: Doprostřed stolu dejte destičku přístroje. Pokud ještě nemáte, tak sestavte držák, dejte do něj děrované kartičky s čísly a umístěte ho na dosah všech hráčů. Buď v návodu nebo v aplikaci si vyberte problém k řešení. Podle čísla problému vám návod nebo aplikace řekne, které konkrétní kartičky a kam si máte nachystat. Jedná se o 4-6 kartiček kritérií, které podle návodu umístíte k destičce přístroje pod písmena A-F. Stejně tak vám to přidělí stejný počet verifikačních kartiček. Ty si smazatelnou fixou zezadu popíšete písmenem, ke kterému je přiložíte. Každý hráč si vezme zástěnu a za ní si dá jeden zapisovací list plus něco na psaní.

Hra se skládá z tolika kol, kolik je potřeba. Každé kolo se dále skládá ze 4 částí: 1) Sestavením návrhu, 2) Otázky, 3) Dedukce a 4) Konce kola. Všichni hráči mohou hrát zároveň.

1) Začínáte tím, že sestavíte svůj návrh. Podíváte se na kartičky kritérií a podle svého nejlepšího uvážení si navolíte trojcifernou kombinaci ke zkoušení. Tu si vezmete z děrovaných kartiček. 2) Nyní se můžete s pomocí tohoto trojčísla zeptat přístroje na souvislost s tajným kódem. Děrované kartičky dáte přes sebe a pod ně dáte verifikační kartičku patřící k nějakému kritériu. Podíváte-li se na takto složené karty, uvidíte jeden čtvereč buď s křížkem nebo fajfkou. Tento výsledek si zapíšete do svého listu na patřičné místo. Takto se můžete v jednom kole zeptat přístroje až třikrát, tedy na tři různé souvislosti (písmena A-F, podle typu hry). 3) Nyní máte chvilku na analyzování odpovědí (křížky/fajfky). Na listu si vyškrtáte čísla, která těmito otázkami byla eliminována a rozhodnete se, jestli už víte, jaký je celý tajný kód. 4) Po chvilce natáhnete ruku doprostřed stolu. Na tři všichni hráči ukáží palcem nahoru nebo dolů, jestli by chtěli zkusit uhodnout tajný kód. Pokud nikdo nechce hádat, pokračuje se úplně stejně jako v kole prvním. Pokud chce někdo hádat, tak velkými čísli napíše někam na svůj list daný kód. Poté ho porovná s návodem nebo aplikací. Pokud ho uhodl, vyhrává hru. Pokud ho neuhodl, je vyřazen ze hry. Pokud více hráčů uhodlo kód ve stejném kole, vyhrává ten, který položil přístroji nejméně otázek. Pokud je to stále nerozhodně, vyhrávají všichni tito hráči.

Na hře je nejdůležitější pochopit, že přístroj vám v absolutní většině nedává přesné číslo. Na základě vaší otázky vám pouze sděluje, zda se vaše číslo/čísla pohybují v správné oblasti. Záleží na druzích kritérií. Přístroj umí provnat jednotlivá čísla mezi sebou, s jedním konkrétním číslem, s celkovou kombinací čísel, jestli jdou vzestupně, kolik jich je stejných, jejich součty, výsledky a další věci. Příklad: karta kritéria říká, že stroj umí posoudit, v jakém vztahu je modré číslo se žlutým. Tedy, jestli je menší, stejné anebo větší. Pokud použijete trojčíslý 153, kdy modrá je 1 a žlutá je 5, a verifikační karta ukáže křížek, pak to znamená, že modré číslo je buď větší než žluté anebo stejné. Zde vidíte, že nepoznáte, jaké konkrétní číslo která barva je. Po tomhle testu jste také ještě nic uzavřeného nezjistili. Pokud v příštím kole otestujete trojčíslý 224, kdy modrá i žlutá je 2, a verifikační karta ukáže opět křížek, pak už víte jasně, že modré číslo je větší než žluté. Z toho poté vydedukujete, že žluté číslo nemůže být 5 a modré číslo nemůže být 1. Tím, že děláte až tři testy v jednom kole se dozvíte více informací zároveň a můžete rychleji identifikovat správná rozhodnutí v dalších kolech.

Read More