Ve stínu pyramid

5.00 průměr hlasování (hodnocení: 90%) - 1 hlasování

“Jako Faraon prokažte svou hodnotu bohům tím, že budete pohřbeni s největším majetkem.”

Hra obsahuje: 4 přehledové karty, 4 karty hrobek, 96 karet artefaktů -> 16 vešebtů, 14 sošek, 12 nádob, 12 knih, 10 amuletů, 8 truhel s jídlem, 8 kanop, 6 unikátních předmětů, 6 sarkofágů, 4 obětní stoly

Hra je českou předělávkou původní hry Valley of the Kings.

Jste faraonem v části egyptské říše. Kromě vládnutí v zemi živých vás nejvíce zajímá to, jak půjdete do země neživých. A to se nejlépe dělá s hrobkou naditou artefakty. Hráči tedy proti sobě soupeří o to, aby dostali do své hrobky co nejvíce artefaktů, a pokud možno různých setů.

Setup: Každému hráči dejte kartu hrobky a přehledovou kartu. Karty artefaktů rozdělte na tři části, podle období znázorněném v pravém dolním rohu karet. Zamíchejte karty z třetího období a vytvořte z nich balíček pyramidy. Následně zamíchejte karty druhého období a položte je navrch balíčku třetího. Z karet prvního období dejte každému hráči 4x vešebt, 3x nádobu, 2x truhlu s jídlem a 1x obětní stůl. Z balíčku pyramidy otočte vrchních šest karet a seřaďte je doprostřed stolu tak, aby symbolizovaly pyramidu (tzn. trojúhelník). Jednu další kartu z balíčku pyramidy otočte vedle něj – tato karta symbolizuje pohřebiště. Každý si zamíchá svůj balíček karet a dobere si pět karet. Náhodně určete začínajícího hráče.

Hra se hraje na principu klasických deckbuildingů. Ve svém tahu můžete se svými kartami udělat následující možnosti jako své akce: použít je jako měnu, zahrát jejich schopnost nebo zapečetit je do hrobky.

Pokud karty použijete jako měnu, tedy na nákup, vyložíte kolik potřebujete před sebe. Na kartách jsou ceny dvě, jedna určuje hodnotu, za kterou si kartu můžete koupit (ta větší) a jedna určuje hodnotu, kterou artefakt reprezentuje při nakupování ve vašem tahu (ta menší). Karta, kterou kupujete musí být ve spodním řádku pyramidy (tj. v plné pyramidě jedna ze tří). Karet můžete koupit kolik chcete. Je tedy možné zkoupit celou pyramidu, máte-li dost peněz. Peníze se nevrací a tak můžete platit buď přesně nebo s přebytkem. Koupené karty dáváte před sebe (!Ne na odkládací balíček!). Karty použité pro nákup nelze již jinak použít.

Pokud chcete použít nějakou schopnost karty, vyložte ji před sebe a splňte její efekt. Kartu musíte být schopni zahrát celou a do puntíku, jinak ji nemůžete zahrát. Karty získané schopnostmi (např. vem si kartu z pyramidy stejného setu…) se pokládají na odkládací balíček, neřekne-li karta jinak. Pokud máte obětovat kartu, položte ji na pohřebiště lícem vzhůru.

Jednou za kolo můžete, jako svou akci, zapečetit kartu do hrobky. Hrobka je místo, kde vám karty již nerotují v balíčku a zároveň je to jediné místo, ze kterého se na konci hry počítají body. Některé schopnosti karet vám umožňují zapečetit další karty do hrobky. Jako svou akci to však smíte provést jenom jednou.

Pokud už nemáte/nechcete další karty hrát provedete následující pokyny: 1) Zůstala-li pyramida beze změny, vyberte jednu kartu z pyramidy a přesuňte ji na pohřebiště; 2) B Zůstala-li pyramida plná, ale byla změněna (například použitím vešebtu), nedělejte s ní nic; 3) Byla-li z pyramidy odebrána jedna nebo více karet, proveďte borcení pyramidy. To znamená, že karty z vrchních řádků posunete do dolních (z prostředního do spodního a z vrchního do prostředního) a prázdná místa vyplňte novými kartami z balíčku pyramidy. Pokud se má přesunout karta na prostřední místo ve spodním řádku a jsou dvě možnosti, kterou kartu přesunout, rozhoduje o přesunuté kartě hráč, jenž byl na řadě; 4) Všechny zahrané karty přesuňte na odkládací balíček a doberte si do ruky pět nových. Pokud v dobíracím balíčku nemáte dostatek karet, zamíchejte svůj odkládací balíček a vytvořte tak nový dobírací balíček; 5) Nyní je nařadě další hráč;

Jak se řeklo, hodnotí se pouze karty v hrobce, a to následovně. Startovní předměty (z prvního období) jsou jeden bod za kus. Unikátní předměty (fialové) mají svou bodovou hodnotu napsanou ve spodní části karty. Všechny ostatní karty patří do tzv. setů. Ve spodní části karty je napsaný název setu (s odpovídající barvou) a číslo, které reprezentuje pořadí této karty v setu. Setové karty se počítají -> počet karet v setu na druhou, tedy např. 3 karty v setu jsou za 9 bodů. Setů je několik druhů, různě velikých a tak jsou některé lépe bodované. Všechny karty setů jsou ve hře dvakrát, nemá však cenu pečetit více stejných karet v jedné hrobce, neboť za ně nedostanete body. Boduje se pouze jeden set, druhý stejný již neplatí. To vám však nebrání v taktice uzmout určité karty soupeřům.

Hra se hraje tak dlouho, dokud se nesejdou všechny tyto podmínky: a) Balíček pyramidy je prázdný; b) pyramida je prázdná; c) všichni hráči odehráli stejný počet kol;

Poté se spočítají body za karty v hrobce a vítězí faraon s největším pokladem. V případě remízi vítězí faraón, jenž měl v hrobce nejméně karet.

Read More