Camel Up

3.00 průměr hlasování (hodnocení: 66%) - 2 hlasování

“Sázejte na pět závodních velbloudů a snažte se odhadnout, který z nich se umístí na prvním a druhém místě v rychlém závodě kolem pyramidy. Čím dříve si vsadíte, tím více můžete vyhrát.”

Hra obsahuje: pyramida (sestávající se z vnějšího pláště, vnitřní konstrukce, spojovacího dílu, západky a gumiček), herní plán závodu a polí sázek, 5 figurek velbloudů a 5 kostek (v barvách modré, žluté, zelené, červené a bílé), 40 sázkových karet, 8 destiček pouště, 15 destiček etapových sázek, 5 destiček pyramidy, 50 mincí (35ks 1EL a 15ks 5EL), 20 bankovek (10ks 10EL a 10ks 20EL), žeton začínajícího hráče

Cílem hry je nasbírat co nejvíce peněz. Hra se odehrává na závodě, kde v každém kole sázíte na pořadí velbloudů. Ty se snažíte i ovlivňovat pro svoje účely. Do konce závodu je třeba si i vsadit, kdo skončí první a poslední.

Setup: Položte herní plán doprostřed stolu. Destičky pyramidy položte na označené jméno. Destičky etapových sázek (velbloudů) setřiďte podle barev a sestupně podle čísel, a položte na vyznačená místa. Každého velblouda postavte na odpovídající stan. Roztřiďte peníze a poblíž plánu utvořte bank. Každý hráč si zvolí postavu a dostane k ní 5 sázkových karet (jeho postavy) a destičku pouště. Každému hráči poté dejte 3EL. Předejte náhodně žeton začínajícího hráče. Tento hráč nejprve vezme všechny kostky a hodí jimi. Podle barev a čísel umístěte velbloudy na jejich startovní pozice od startu/cíle. Velbloudy, kteří sdílí stejné místo, postaví do věže (komínku) dle jeho výběru. Poté hodí kostky do pyramidy a tu postaví na vyznačené místo na plánu.

Velbloudi se pohybují po dráze po směru hodinových ručiček. Jejich pohyb je dán kostkami vypadávajícími z pyramid. Věž velbloudů (komínek) je důležitým aspektem hry. Má-li se posunout velbloud tvořící součást věže, pohnou se s ním i všichni velbloudi, kteří stojí na něm. Pořadí velbloudů ve věži je vždy shora dolů. Celý závod se skládá z několika etap, které každá končí vypadnutím poslední kostky z pyramidy. Na konci etapy vždy proběhne její vyhodnocení. Jakmile se vrátí všechny destičky sázek a vrátí se kostky do pyramidy, začíná nová etapa. Hra končí v okamžiku, kdy jakýkoliv velbloud či věž velbloudů překročí cílovou čáru. Poté proběhne poslední vyhodnocení etapy a i celého závodu.

Ve svém tahu musíte udělat jednu z následujících možností. Vzít si jednu z vrchních destiček etapových sázek, nebo položit destičku pouště na trať, nebo vzít si destičku pyramidy a použít pyramidu k hodu jednou kostkou, nebo vsadit si na celkového vítěze závodu či celkového saláta závodu. Destiček etapových sázek smíte mít kolik chcete, dokud jsou. Můžete mít i více destiček téže barvy. Destičku pouště smíte položit na trať na volné místo a zároveň alespoň o jedno pole vedle dalších destiček pouště (pokud již jsou na trati). Při umístění se vždy musíte rozhodnout, kterou stranou ji na trať položit. Strana s Oázou má za následek pohyb velbloudů, kteří na ni vstoupí o jedno pole vpřed. Strana s Fata Morgánou zase o jedno vzad. Pokud se nějaký velbloud nebo věž dostanou na tuto destičku, kromě pohybu také mají za následek výdělek 1EL majiteli destičky. Pokud se pohybem vpřed dostane velbloud či věž na pole, kde již jsou jiní velbloudi, skočí jim na záda. Pokud se to stane pohybem vzad, skončí velbloud či věž pod velbloudem (či věží) na tomto poli. Použití pyramidy pro hod kostky je přehledně vysvětleno v návodu. Každopádně, po hodu kostkou, se příslušný velbloud posune o daný počet polí a kostka se umístí na stan stejné barvy. Sázky na celkového vítěze nebo na celkového saláta se provádějí tak, že sázkovou kartu favorita položíte lícem dolů na příslušné místo herního plánu. Každý další hráč pokládá karty na ty již na místě. Nesmí se měnit pořadí karet! Lze vsadit i vícekrát na vítěze či saláta, je třeba však dbát na to, že každý hráč má od každé barvy velblouda jen jednu sázkovou kartu. Jakmile ji použijetem už se vám do konce hry nevrátí.

Hodnocení etap probíhá následovně. Za každou získanou desku etapových sázek odpovídajících barvě vedoucího velblouda získá jejich držitel obnos, který je na nich vyznačen. Za každou destičku odpovídající barvě velblouda na druhém místě se uděluje 1EL. Za destičky ostatních pozic majitelé ztrácí 1EL. Za každou destičku pyramidy dostane majitel 1EL.

Na konci závodu se kromě vyhodnocení etapy vyhodnotí také vítězové a saláti. Pro oba balíčky karet, postupně je vemte a od první karty (nejvíce vespod) karty odhalujte. Obnos za správné odpovědi se liší podle toho, kdo si správně vsadil první. Všechny špatné typy znamenají ztrátu 1EL. Bodová hodnocení za správná typy jsou přehledně vyznačena na desce hry. Ten, kdo má nejvíce peněz vyhrává.

Read More

Napsat komentář