Dead of Winter: A Crossroads Game

3.50 průměr hlasování (hodnocení: 73%) - 2 hlasování

“Když se snažíte udržet přeživší naživu, budou prioritou skupinové nebo osobní potřeby? Otestujte schopnost vaší skupiny přeživších spolupracovat a zůstat naživu, zatímco čelí krizím a výzvám zvenčí i zevnitř.”

Hra obsahuje: 10 karet hlavních úkolů, 24 karet tajných úkolů, 10 karet zrádcovských úkolů, 10 tajných úkolů pro vyloučené, 30 karet postav, 5 listů hráčů, 1 žeton začínajícího hráče, 25 počátečních předmětů, 120 karet předmětů lokací, 20 karet krizových situací, 80 karet osudu, 25 žetonů zranění, 20 žetonů nemohoucích, 20 žetonů jídla, 20 žetonů zátarasů, 20 žetonů hluku, 6 žetonů hladovění, 2 označovací žetony, 30 figurek zombie, 20 náhradních žetonů zombií, 30 figurek postav, 60 plastových stojánků, 1 deska kolonie, 6 karet lokací, 30 hracích kostek, 1 kostka následků

Hráči představují kolonii přeživších ve světě plném zombii. Cílem je pokusit se přečkat tuhou zimu. Každý hráč má také svůj vlastní osobní úkol, který se snaží splnit. Hra je plná spolupráce, ale i intrik a zrady.

Setup: Položte desku kolonie doprostřed stolu. Kolem rozmístěte všech šest karet lokací. Každému hráči předejte jeden list hráče. Náhodně nebo domluveně vyberte jeden hlavní úkol a jeho obtížnost (druhá strana karty). Zvolenou kartu dejte na příslušné místo desky a splňte zbytek setup instrukcí na ní. Z balíčku tajných úkolů dejte bokem 2 karty na každého hráče. K této hromádce přidejte jeden náhodný zrádcovský úkol. Balíček zamíchejte a rozdejte každému hráči jednu kartu. Zbytek vraťte do krabice. Na desku plánu umístěte balíček krizových situací. Zamíchejte balíček počátečních předmětů a každému hráči jich dejte 5. Zbytek vraťte do krabice. Karty předmětů lokací roztřiďte podle toho, kam patří a na tyto místa je položte. Každému hráči dejte 4 postavy, z kterých si každý nechá 2. Každý určí jednu z postav jako svou hlavní. Figurky všech postav umístěte do kolonie. Hráč vlastnící postavu s nejvyšším vlivem je začínajícím hráčem.

Hra se hraje na počet kol stanovených hlavním úkolem. Každé kolo se skládá ze dvou fází. Fáze tahu hráčů a fáze kolonie.

Fáze tahu hráčů se skládá ze tří kroků. Prvním krokem je otočení krizové situace. Karta udává, jaká situace nastane, pokud se hráčům nepodaří krizi včas zvrátit. To hráči dělají tak, že ve svém tahu tajně přispívají kartami předmětů na společný balíček. Druhým krokem je hod kostkami. Hráč má nárok na 1 kostku za každou postavu a jednu navíc. Kostky se používají k provádění akcí vašimi postavami. Třetím krokem jsou tahy hráčů. Postupně od prvního hráče všichni provedou svoje zamýšlené akce. Tah začne tím, že soused po pravici aktivního hráče si dobere kartu osudu. Pokud během tahu aktivního hráče dojde ke splnění karty osudu, náhodná událost hned nastane a aktivní hráč musí zvolit jednu z nabízených alternativ.

Kostky lze použít na různé akce. Akcí za kostku může být útok (podle hodnoty postavy), přičemž si poté musí hodit kostkou následků a řídit se podle ní; prohledávání (pouze v lokacích mimo kolonii a podle hodnoty postavy) – vezme si jednu kartu z lokace, ve které se nachází; tu si může nechat nebo přidat do lokace hluk a vzít si další; až se rozhodne ukončit prohledávání, nechá si jednu z karet a zbytek vrátí dospod daného balíčku (pokud v lokaci leží 4 žetony hluku, nelze už karty navíc dobírat); zřídít zátaras, buď v kolonii nebo v lokaci, na volné pole; kostka může být libovolné hodnoty; úklid odpadků (pouze v kolonii), přemístěním 3 karet odpadků na odkládací balíček, kostka může být libovolné hodnoty; přilákání, kdy vezmete 2 figurky zombii z jedné lokace a přemístíte je do lokace, kde se nachází vaše postava; musí tam být volná pole; je možno použít jakoukoliv hodnotu kostky; nebo použití zvláštní schopnosti postavy. K těmto akcím je možné také dělat akce zdarma, které nevyžadují kostku. Mezi tyto akce patří hraní karet (které dáváte na balíček odpadu), přispění na odvrácení krize, přesun postavy (každou postavu je možno přesunout jednou a po přesunu je nutno hodit kostkou následků), spotřebování jídla (za každé spotřebované jídlo je možné navýšit hodnotu jedné kostky o jedna), zažádat o kartu (pokud někdo svolí, získanou kartu musíte ihned zahrát a nesmíte s ní přispět na odvrácení krize), předat vybavení (pouze postavám ve stejné lokaci) a vyvolat hlasování o vyloučení (hlasují všichni a v případě remízi rozhoduje začínající hráč).

Pokud někdo umře, šíří se infekce. Hráč, který vlastní postavu na kterou se infekce šíří (ve stejné lokaci) se rozhodne zda ji ihned zabije, nebo si za ní hodí kostkou následků. Prázdná strana znamená záchranu, jakákoliv jiná strana však znamená smrt postavy a pokračování infekce (je-li na místě ještě jiná postava/postavy).

Fáze lokací se skládá ze 7 kroků. Spotřebování potravin (1 jídlo za každé 2 postavy v kolonii a nemohoucí), kontrola odpadu (za 10 karet odpadu klesá morálka o jedna), kontrola krizové situace, přidání zombii (do kolonie 1 zombie za každé dvě postavy a nemohoucí, do lokací 1 zombii za každou postavu), kontrola splnění hlavního úkolu, posun žetonu počítadla kol, předání žetonu začínajícího hráče.

Zombii se do kolonie přidávají postupně od prvního vstupu a poté podle čísel dále. Pokud tam není volné místo, ale je tam zátaras, dojde k odstranění zátarasu. Takováto zombii se poté nepřidává. Pokud se má přidat zombie a vstup je plný zombie, znamená to, že v kolonii umírá postava s nejnižším vlivem. Pokud někdo zemře, morálka klesá o jedna. Je-li zabita poslední postava hráče, příslušný hráč nasadí novou postavu do kolonie. Více informací lze nalézt v návodu ke hře.

Hra končí splněním hlavního úkolu, nebo klesnutím morálky na nulu, nebo uplynutím vyměřeného času. V případě splnění hlavního úkolu, vyhrávají ti hráči, kterým se zároveň podařilo splnit svůj osobní úkol. V případě jeho nesplnění může vyhrát hru hráč, který však zároveň splnil svůj osobní zrádcovský úkol.

Read More

Napsat komentář